PL EN


2016 | 107 | 2 | 67-84
Article title

Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza

Title variants
EN
What Do Animals Dream about? Stefan Flukowski and Psychoanalysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza dwóch wczesnych opowiadań Stefana Flukowskiego –„Sen kota” i „Sen psa”, a także rozważenie wielorakich trudności, związanych z interpretacją tych utworów. Trudności te wynikają z narracyjnego eksperymentu, jaki zastosował Flukowski. Polski pisarz – jak wielu innych twórców w Dwudziestoleciu międzywojennym – był zafascynowany teorią Sigmunda Freuda, a zwłaszcza sformułowaną przez niego koncepcją objaśniania marzeń sennych. Śladem tej fascynacji są, będące przedmiotem artykułu, opowiadania, które niemal w całości stanowią zapis „snów literackich po psychoanalizie” (określenie Ingi Iwasiów). Dodatkową interpretacyjną „przeszkodą”, z jaką tym razem skonfrontować się musi badacz podejmujący problematykę oniryczną w tekście literackim, jest fakt, że protagonistami swoich utworów, tymi, którzy śnią, pisarz uczynił zwierzęta.
EN
The main aim of the article is an analysis of Stefan Flukowski’s two early short stories, namely “Sen kota (Cat’s Dream)” and “Sen psa (Dog’s dream),” and considerations about the various difficulties with interpreting the pieces. The difficulties result from the narrative experiment used by Flukowski. The Polish writer, like many Inter-wars men of letters, was fascinated by Sigmund Freud’s theory of psychoanalysis, especially by his concept of interpretation of dreams. Signs of the fascination are the short stories, being the subject of the article, which almost entirely make up a record of “literary dreams after psychoanalysis” (Inga Iwasiów’s term). An additional interpretative “difficulty” with which an onirism researcher in literary text has to face is the fact that the protagonists of the pieces, the ones which dream, are animals.
Year
Volume
107
Issue
2
Pages
67-84
Physical description
Dates
printed
2016-06-27
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e1fdad-e0f3-4d27-a7f1-9eab0b9bef3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.