PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 84-94
Article title

Trwanie w trybie umierania – ślady obecności autora w „Histoire(s) du cinéma” Jean-Luca Godarda

Authors
Title variants
EN
Keeping in the Dying Mode – Traces of Author’s Presence in „Histoire(s) du cinéma” by Jean-Luc Godard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca jest próbą analizy „Histoire(s) du cinéma” (1988-1998) Jean-Luca Godarda pod kątem problemu autorstwa filmowego. Uznając dzieło za wyjątkowy przykład autobiografii, autor w swym tekście zmierza do ustalenia, za pomocą jakich strategii oraz w jakiej formie twórca wpisuje się w swój film. Doprowadza to do odnotowania dwóch pozornie sobie przeciwstawnych tendencji ukierunkowanych z jednej strony na unicestwienie, a z drugiej na odsłonięcie figury autora.
EN
The work is an attempt to analyse Jean-Luc Godard’s “Histoire(s) du cinema” (1988-1998) in terms of the problem of film authorship. Recognizing the work as a unique example of autobiography, the author in his text aims to determine by what strategies and in what form the creator is part of his film. This leads to the revival of two seemingly contradictory tendencies aimed on the one hand to annihilate, and on the other to reveal the figure of the author.
Contributors
References
 • M. Czermińska (red.), Autobiografia, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009,
 • M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000,
 • P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Universitas, Kraków 2007,
 • M. Podsiadło, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, Universitas, Kraków 2013,
 • Autor w filmie. Z dziejów ewolucji filmowych form artystycznych, red. M. Hendrykowski, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań 1991,
 • R. Brody, Everything is cinema. The working life of Jean-Luc Godard, Holt Paperbacks, New York 2008,
 • For ever Godard, (red.) Michael Temple, James S Williams, Michael Witt, Black Dog Publishing, London 2007,
 • Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, red. D. Śnieżka, Semper, Warszawa 1996,
 • M. Witt, Jean-Luc Godard, Cinema Historian, Indiana University Press, Bloomington 2013,
 • R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013,
 • Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2012,
 • R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2012,
 • B. Kita, Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013,
 • E. Mazierska, Pasja. Filmy Jeana-Luca Godarda, Korporacja ha!art, Kraków 2010,
 • C. Sayad, Performing authorship. Self-inscription and corporeality in the cinema, London: I.B.Tauris, 2013,
 • E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, tłum. Paweł Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007,
 • K. Silverman, The Author as Receiver, “October” 2001, t. 21,
 • Europejskie manifesty kina, red. A. Gwóźdź, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002,
 • A. Hirszfeld, Cogito Ergo Video”. wprowadzenie do „Histoire(s) du cinema” Godarda, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67-68,
 • B. Kita, Historie kina” JLG. Historia XX wieku, metodologia sztuki i teoria kina, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85,
 • T. Majewski, Kinematyka pamięci: Aby Warburg i Jean-Luc Godard, https://www.academia.edu/3776503/Kinematyka_pami%C4%99ci_Aby_Warburg_i_Jean_Luc_Godard (dostęp: 28.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e8179b-ad01-411e-bd4c-19fdcb2ca681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.