PL EN


2017 | 483 | 88-99
Article title

Opinia o stanie zdrowia a zadowolenie z życia beneficjentów czasu wolnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Czas wolny staje się współcześnie nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Najwięcej mają go osoby pozostające bez pracy, jak bezrobotni oraz emeryci, tu określane jako beneficjenci czasu wolnego. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że korzyści z tego tytułu w obu wspomnianych grupach mają skrajnie odmienne podłoże. Taka sytuacja determinuje funkcjonowanie reprezentantów tych grup również w obszarze stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Celem artykułu jest przedstawienie opinii osób zarówno bezrobotnych, jak i będących na emeryturze na temat ich stanu zdrowia. Najwyższa wartość człowieka ‒ zdrowie, jest wyznacznikiem zadowolenia z życia, dlatego poszukano zależności pomiędzy tymi dwiema kategoriami w obu grupach beneficjentów czasu wolnego. Realizacji celu i weryfikacji hipotez posłużyła kwerenda literatury przedmiotu, testy nieparametryczne oraz współczynnik korelacji rang Spearmana. Przeprowadzone badania pozwoliły dowieść m.in. istotnej statystycznie zależności pomiędzy oceną zdrowia a zadowoleniem z życia obu badanych grup.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1e9b32f-c49e-413a-9916-55d352051792
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.