PL EN


2014 | 2(25) | 185-193
Article title

Exploring Corporate Social Responsibility practices of Greek companies

Content
Title variants
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce greckich przedsiębiorstw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper examines the extent of use of Corporate Social Responsibility (CSR) practices among 27 companies from 9 of the biggest industries in Greece based on their annual revenues. The types of practices used are examined and grouped into five categories, related to: Environment, Community, Marketplace, Values and Vision and the Workplace, depicting the emphases and priorities of these enterprises. Data have been collected from published information available on the Internet. The information gathered was content-analyzed while the categorization based on CSR activities followed, so as to enable us to detect patterns and variations between industries. The findings provide a picture of the types of CSR practice choices that large companies operating in Greece are making, with regard to the content, variety and number of occurrences. The findings in this study offer an understanding of the approach of large Greek companies to CSR and demonstrate the particular importance they assign to specific domains of CSR in the period of economic crisis. Considering the increasing importance of CSR practices in the way businesses conduct themselves and the rising trend of adopting such practices and communicating them to the stakeholders involved, the knowledge produced about corporate CSR practices can help in the creation and enrichment of best practices which can then be communicated and advertised to the wider population of the country’s businesses.
PL
Autorzy artykułu dokonują analizy zakresu wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród 27 firm z 9 największych gałęzi przemysłu w Grecji na podstawie ich rocznych przychodów. Zastosowane rodzaje badanych praktyk zostały ujęte w pięciu różnych kategoriach takich jak: środowisko, społeczeństwo, rynek, wizja i wartości oraz miejsce pracy, przedstawiając priorytety i akcenty wcześniej wspomnianych przedsiębiorstw. Dane, zebrane na podstawie informacji dostępnych w internecie, zostały poddane analizie pod względem treści, a następnie dokonano kategoryzacji opartej na CSR, tak aby odpowiednio dostrzec wzorce i odmienności występujące w różnych gałęziach przemysłu. Wyniki badań klarownie pokazują rodzaj praktyk CSR, jakie są podejmowane w dużych firmach działających w Grecji w odniesieniu do ich treści, różnorodności i liczby występowania. Wnioski zawarte w niniejszej pracy pozwalają zrozumieć dobór działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez duże greckie firmy w okresie kryzysu gospodarczego. Biorąc pod uwagę stale rosnącą wagę praktyk w zakresie CSR, sposób ich adaptacji przyjęty przez poszczególne przedsiębiorstwa oraz rosnącą tendencję do stosowania takich działań, jak również przekazywanie informacji na ich temat zainteresowanym stronom, wiedza w ten sposób uzyskana może pomóc w tworzeniu i wzbogacaniu najlepszych działań, które w dalszej kolejności mogą być propagowane wśród większej liczby przedsiębiorstw w kraju.
Year
Issue
Pages
185-193
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Technological Education Institute of Athens, Department of Business Administration, 12210 Aigaleo, Greece, Tel.: +302 105 38 52 24, asachinidis@teiath.gr
 • Technological Educational Institute of Athens, Department of Marketing
References
 • Aras, G., Aybars, A., Kutlu, O. (2010). Managing corporate performance: Investigating the relationship between corporate social responsibility and financial performance in emerging markets. International Journal of Productivity and Performance Management, 59, 229‒254.
 • Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4, 497‒505.
 • Carroll, A. B. (1991). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business and Society, 38, 268‒295.
 • Chen, C. H. (2011). The major components of Corporate Social Responsibility. Journal of Global Responsibility, 2, 85‒99.
 • Chen, H., Wang, X. (2011). Corporate social responsibility and corporate financial performance in China: An empirical research from Chinese firms. Corporate Governance, 11, 361‒370.
 • Du, S., Bhattacharya, C. B., Sen, S. (2010). Maximizing business returns to Corporate Social Responsibility (CSR): The role of CSR communication. International Journal of Management Reviews, 12, 8‒19.
 • El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C .C. Y., Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance, 35 (9), 2388‒2406.
 • Ernst and Young (2002). Corporate social responsibility [online, accessed 2014-05-01]. Retrieved from: www.ey.nl/download/publicatie/doemload/c0rporate_social_responsibility.pdf.
 • Ferreira, D. A., Avila, M. G., de Faria, M. D. (2010). Corporate social responsibility and consumers’ perception of price. Social Responsibility Journal, 6, 208‒221.
 • Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman. ISBN 978-0273019138.
 • Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, 13 September.
 • Galbreath, J. (2010). How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia. European Business Review, 22, 411‒431.
 • Griffin, J. J., Mahon, J. F. (1997). The corporate social performance and corporate financial performance debate: Twenty-five years of incomparable research. Business and Society, 36, 5‒31.
 • Hellenic Statistical Authority (2014). Unemployment rate Q4, 2013 [online, accessed: 2014-05-01]. Retrieved from: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE.
 • Hildebrand, D., Sen, S., Bhattacharya, C. B. (2011). Corporate social responsibility: A corporate marketing perspective. European Journal of Marketing, 45, 1353‒1364.
 • Holcomb, J., Upchurch, R., Okumus, F. (2007). Corporate social responsibility: What are top hotel companies reporting? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19, 461‒475.
 • Holstein, J., Gubrium, J. (1998). Phenomenology, ethnomethodology, and interpretive practice. In: N. Denzin, Y. Lincoln (eds.). Strategies of qualitative inquiry (pp. 135‒157). Thousand Oaks: Sage. ISBN 0761914358.
 • Hopkins, M. (2007). Corporate Social Responsibility & international development. Is business the solution? London: Earthscan. ISBN 978-1-84407-610-9.
 • Jones, P., Comfort, D., Hillier, D. (2006). Corporate social responsibility and the UK construction industry. Journal of Corporate Real Estate, 8, 134‒150.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2013). Development οf pro-innovative culture as self: Improvement οf an organization. 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Research on Administration Sciences, 23‒24 May.
 • Leiss, W., Kline, S., Jhally, S., Botterill, J. (2005). Social communication in advertising. New York: Routledge. ISBN 0415966760.
 • Levitt, T. (1958). The dangers of social responsibility. Harvard Business Review, September–October, 41‒50.
 • Margolis, J. D., Walsh, J. P. (2003). Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. Administrative Science Quarterly, 48, 268‒305.
 • McWilliams, A., Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of Management Review, 26, 117–127.
 • Mozes, M., Josman, Z., Yaniv, E. (2011). Corporate social responsibility organizational identification and motivation. Social Responsibility Journal, 7, 310‒325.
 • Munilla, L. S., Miles M. (2005). The Corporate Social Responsibility continuum as a component of stakeholder theory. Business and Society Review, 110, 371–387.
 • Neuman, W. (2003). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon. ISBN 0205353118.
 • Orlitzky, M., Schmidt, F. L., Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance: A meta-analysis. Organization Studies, 24, 403‒441.
 • Rakotomavo, M.T.J. (2012). Corporate investment in social responsibility versus dividends? Social Responsibility Journal, 8 (2), 199–207.
 • Robins, F. (2008). Why corporate social responsibility should be popularised but not imposed. Corporate Governance, 8, 330‒341.
 • Robson, C. (2010). H έρευνα του πραγματικού κόσμου [Real world research]. 2nd ed. Athens: Gutenberg. ISBN 978-960-01-1132-3.
 • Russo, M., Fouts, P. (1997). A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. Academy of Management Journal, 40, 534–559.
 • Scott, S. (2007). Corporate Social Responsibility and the Fetter of Profitability. Social Responsibility Journal, 3, 31‒39.
 • Skudiene, V., Auruskeviciene, V. (2012). The contribution of corporate social responsibility to internal employee motivation. Baltic Journal of Management, 7, 49‒67.
 • Tuan, L. T. (2012). Corporate social responsibility, ethics, and corporate governance. Social Responsibility Journal, 8, 547‒560.
 • Vaaland, T., Heide, M. (2008). Managing Corporate Social Responsibility: Lessons from the oil industry. Corporate Communications: An International Journal, 13, 212‒225.
 • Vitaliano, D. F. (2010). Corporate social responsibility and labor turnover. Corporate Governance, 10, 563‒573.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1f6fdb6-06c8-46da-80fa-edccd991d7c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.