PL EN


2017 | 472 | 145-156
Article title

Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w księgach rachunkowych – studia literaturowe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony ujmowaniu kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w literaturze polskiej. Analizowana dostępna literatura w zakresie ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest bardzo uboga. Przeprowadzone badania wskazują w zasadzie jej brak. Mimo że usługi realizowane przez te przedsiębiorstwa należą do powszechnych na terenie kraju. Dostępne nieliczne publikacje nacechowane są wzorcami rachunkowości finansowej opartej na wzorcowych zakładowych planach kont oraz klasycznej rachunkowości, tj. nakierowanej na potrzeby sprawozdawczości bilansowej i podatkowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli ewidencji kosztów działalności polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych prezentowanych w polskiej literaturze. W tym celu dokonano analizy dostępnej literatury krajowej w tym zakresie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e21c1ef5-b0d3-4c67-9757-0ed78a8d294a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.