PL EN


2014 | 193 | 20-47
Article title

Migracje wewnętrzne w województwie śląskim w układzie podregionów w 2011 r

Content
Title variants
EN
Internal Migrations in Province Slaskie among Subregions (NUTS3) in 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Migrations constitute nowadays important and actual problem. The subject of the study are internal migrations among subregions (NUTS3) in province slaskie, considered from the spatial point of view. There are applied econometric migration models, i.e. gravitation and distance models, for inflow as well as for outflow of the migrants in subregions; an attempt was undertaken to indicate the factors influencing the level of migration in the province. It turned out that the most important factor for migrants flow are distances among the subregions. Unemployment rate in subregions seemed to hinder the migration processes while high level of wages and incomes stimulated them. Positive balance of migration was characteristic for low industrialized subregions, located in the periphery of the province, while in subregions of high level of industry the migration balance was negative.
Year
Volume
193
Pages
20-47
Physical description
Contributors
References
  • Chojnicki Z. (1966): Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
  • Chojnicki Z., Czyż T., Ratajczak W. (2011): Model Potencjału, Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  • Ravenstein E.G. (1885): The Laws of Migration. "Journal of the Statistical Society of London", Vol. 48, No. 2.
  • Ravenstein E.G. (1889): The Laws of Migration. "Journal of the Royal Statistical Society", Vol. 52, No. 2.
  • Mielecka-Kubień Z. (2010): Migracje w woj. śląskim z uwzględnieniem podregionów. W: J. Szaban (red.): Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji - analiza w województwie śląskim. Raport z badań, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-098/09. Koordynator - MillwardBrown SMG/KRC.
  • www.stat.gov.pl - Bank Danych Regionalnych GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e242b3dc-fb4a-439e-bf78-44206dd51d11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.