PL EN


2017 | 3(89) | 90-99
Article title

CHARAKTERYSTYKA PALCZATKI GERARDA (ANDROPOGON GERARDI) JAKO ROŚLINY ENERGETYCZNEJ

Title variants
EN
Characteristics of big bluestem (Andropogon gerardi)as an energy crop
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the described analysis is characteristic of big bluestem as an energy crop. This is prairie grass with C4 type of photosynthesis, which is not popular species in Poland. The article is a review and the aim of this study on Andropogon gerardi was to show the possibilities of its usefulness as a biomass for bioenergy production in the Polish environmental conditions based on references reports. Slow growth rate after the winter and the ease of weeding of the plantation makes Andropogon gerardi a low-cost energy crop in polish conditions. In addition, the cost of plantation establishment in comparison with the shrubby willow was determined in order to check the profitability of its cultivation in Poland.
Contributors
 • Paweł Świsłowski, Uniwersytet Opolski, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, Poland
author
 • Prof. dr hab. Antonina Kalinichenko, Poltava State Agrarian Academy, Informational Technologies, 1/3 Skovorody str. 36-003Poltava, Ukraine
References
 • Wójcicki Z. (2003): Potencjał odnawialnych zasobów energii w rolnictwie. Wieś Jutra. Nr 2(55): s. 8-10. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.agro-article-e78c3ac1-4468-4ea0-bd09-364dc35c0163 [dostęp: 26.11.2016].
 • 2. Budzyński W., Bielski S. (2004): Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego cz. II. biomasa jako paliwo stałe. Acta Sci. Pol., Agricultura, Nr 3(2): s. 5-14. Identyfikator YADDA: bwmeta1.element.dl-catalog-a0cf6cce-4675-4c64-88f0-b5ca4bcad0aa [dostęp: 26.11.2016].
 • 3. Żurek G., Martyniak D.: Bioenergetyka – możliwości i perspektywy produkcji energii z traw wieloletnich w gospodarstwach rolniczych. http://biblio.modr.mazowsze.pl/Biblioteka/Ekologia/
 • Grzegorz_Zurek.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 4. Jeżowski S. (2001): Rośliny energetyczne – ogólna charakterystyka, uwarunkowania fizjologiczne i znaczenie w produkcji ekopaliwa. Post. Nauk Roln., Nr 48(2): s. 18-27. Identyfikator YADDA: bwmeta1.element.agro-article-2ca03ae1-6442-4cab-810c-ca22dd00c7a0 [dostęp: 26.11.2016].
 • 5. Konicki T., Borkowski G., Sasin M., Zięba A.: Możliwości uprawy Palczatki Gerarda w warunkach klimatycznych Polski. http://www.ur.edu.pl/file/51708/ [dostęp: 26.11.2016].
 • 6. Pudełko R., Faber A. (2010): Dobór roślin energetycznych dostosowanych do uprawy w wybranych rejonach kraju. [w:]: Bocian P, Golec T, Rakowski J. Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy. Monografia, Instytut Energetyki, Warszawa.
 • 7. Kowalik P. (1994): Potencjalne możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Gospodarka paliwami i energią, Nr 42(3): s. 9-12. Identyfikator YADDA: bwmeta1.element.agro-article-10061743-adf2-4993-9c5c-84caed716603 [dostęp: 26.11.2016].
 • 8. Jeżowski S. (2003): Rośliny energetyczne – produktywność oraz aspekt ekonomiczny, środowiskowy i socjalny ich wykorzystania jako ekopaliwa. Post. Nauk Roln., Nr 50(3): s. 61-73. Identyfikator YADDA: bwmeta1.element.agro-article-76b13139-ead1-480d-a62f-f111cd01eeea [dostęp: 26.11.2016].
 • 9. Kołodziej B., Matyka M. (2012): Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Wyd. PWRiL.
 • 10. Lewandowski W. M., Ryms M. (2013): Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. WNT.
 • 11. Howaniec N., Smoliński A. (2011): Steam gasification of energy crops of high cultivation potential in Poland to hydrogen-rich gas. International Journal of Hydrogen Energy, Nr 36(3): s. 2038-2043. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.11.049
 • 12. Ginalski Z. (2009): Uprawa wybranych roślin energetycznych. Wyd. CDM O/Radom. http://www.cdr.gov.pl/pol/projekty/AZE/uprawa_roslin_energ.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 13. Stubbendieck J., Nielsen C. A. (1989): Influence of harvest and nitrogen fertilizer on four warm-season grasses. [w]: Proceedings of the Eleventh North American Prairie Conference, University of Nebraska, Lincoln. http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=napcproceedings [dostęp: 26.11.2016].
 • 14. Kaiser J.U., Bruckerhoff S.B, Douglas J.L, Baldwin B.S. (2011): In-field weathering influences harvestable biomass yield and biofuel quality of warm-season grasses in the Lincoln Hills, of Elsberry, Missouri. [in:] Biomass and Energy Crops IV, University of Illinois, Champaign, USA. Asp of Appl Biol., Nr 112: s. 331-332. http://isplb03-aux3.semantico.net/abstracts/20123128126.html;jsessionid=
 • 95B456C0C9F25ADDD98AE80EDFAFF1AA [dostęp: 26.11.2016].
 • 15. Theerarattananoon K., Xu F., Wilson J. et all. (2011): Physical properties of pellets made from sorghum stalk, corn stover, wheat straw, and big bluestem. Industrial Crops and Products, Nr 33: s. 325–332. DOI: 10.1016/j.indcrop.2010.11.014.
 • 16. Noyd R.K., Pfleger F.L., Norland M.R., Hall D.L. (1997): Native plant productivity and liter decomposition in reclamation of taconite iron ore tailing. Journal of Environmental Quality. Nr 26(3): s. 682-687. DOI: 10.2134/jeq1997.00472425002600030013x.
 • 17. Skell V. A., Gibson D.J. (1996): Physiological performance of Andropogon gerardi, Panicum virgatum and Sorghastrum nutans on reclaimed mine spoil. Restoration Ecology, Nr 4(4): s. 355-367. DOI: 10.1111/j.1526-100X.1996.tb00188.x.
 • 18. Majtkowski W. (1998): Przydatność wybranych gatunków traw C4 do upraw alternatywnych w Polsce. Hod. Rośl. Nasien., Nr 2: s. 1-44. Identyfikator YADDA bwmeta1.element.agro-article-269ae444-5f5e-4027-aecb-9c2918503cbf [dostęp: 26.11.2016].
 • 19. Majtkowski W., Majtowska G., Piłat J., Mikołajczyk J. (2004): Przydatność do zakiszania zielonki z traw fotosyntezy C-4 w różnych fazach wegetacji. Biul. IHAR, Nr 234: s. 219-225. http://biblioteka.ihar.edu.pl/show_pdf.php?src=pdf/05/8467388e.pdf&name=Majtkowska%20Gabriela,%20W%B3odzimierz%20Majtkowski.pdf. [dostęp: 26.11.2016].
 • 20. Gan J., Yuan W., Johnson L. et all (2012).: Hydrothermal conversion of big bluestem for bio-oil production: the effect of ecotype and planting location. Bioresour Technol., Nr 116: s. 413–420. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.03.120
 • 21. Stańczyk K., Gogola K., Bajerski A. (2005): Analiza możliwości upraw roślin energetycznych na terenach zdegradowanych na przykładzie wierzby wiciowej. Górnictwo i Środowisko, Nr 3: s. 103-110. http://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/14333/files/b1.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 22. Kwaśniewski D. (2011): Koszty i opłacalność produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, Nr 1(126): s. 145-154. http://ir.ptir.org/artykuly/pl/126/IR(126)_2913_pl.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 23. Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Krzyżaniak M. (2012): Koszty założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin drzewiastych. Rocz. Nauk Roln., Seria G, Nr 99(1): s. 129-140. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2012_T99_z1_s129.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 24. Grodecki A. (2014): Dopłaty do upraw roślin energetycznych. KNUV, Nr 3(41): s. 54-69. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-73147c98-5355-4e3a-a102-ae349aaaa0d6/c/KNUV_3_41_2014.54-69.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 25. Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G. i in. (2007): The feeding value assessment of forage from C-4 grass species in different phases of vegetation. Part I. Andropogon gerardii Vitman. Plant Breeding and Seed Science. Nr 55: s. 45-54. http://biblioteka.ihar.edu.pl/show_pdf.php?src=pdf/04/e30c4075.
 • pdf&name=J.%20Pi%B3at,%20W.%20Majtkowski,%20G.%20Majtkowska,%20G.%20%AFurek,%20J.%20Miko%B3ajczak,%20M.%20Brucknerova.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 26. Majtkowska G., Majtkowski W. (2003): Obserwacje nad rozwojem traw o typie fotosyntezy C4 w warunkach Polski. Komunikat. Biul. IHAR, Nr 225: s. 387-392. http://biblioteka.ihar.edu.pl/
 • show_pdf.php?src=pdf/05/8467388e.pdf&name=Majtkowska%20Gabriela,%20W%B3odzimierz%20Majtkowski.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 • 27. Majtkowski W., Majtowska G., Piłat J., Mikołajczak J. (2009): Grass species from C-4 carbon fixation group: polish experiment with a novel energy and forage purposes crop. Journal of Central European Agriculture. Nr 10(3): s. 211-216. http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/jcea/article/view/770 [dostęp: 19.04.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e28ada17-c3e9-4fed-b5e8-044137b161cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.