PL EN


Journal
2016 | 60 | 53-76
Article title

20 Years of Social Dialogue in Poland

Title variants
PL
20 lat dialogu społecznego w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor prezentuje podsumowanie rozwoju europejskiego dialogu społecznego po II wojnie światowej, zaczynając od lat 60-tych. Pokazuje główne trendy w rozwoju tego dialogu, z jednej strony w krajach starej Unii Europejskiej, a z drugiej strony w krajach postkomunistycznych. W szczególności koncentruje się na rozwoju dialogu społecznego w III Rzeczpospolitej. Autor dzieli proces tego rozwoju na kilka okresów. Pierwszy okres obejmuje lata do 2001 r. W tym czasie podstawową trudnością we wdrażaniu dialogu społecznego była słabość związków zawodowych i dominacja rządu nad partnerami społecznymi. Instytucja dialogu społecznego została w Polsce ukształtowana dopiero w rezultacie fali strajków spowodowanych obawą przed prywatyzacją i skutkowała powołaniem Trójstronnej Komisji. Po 2001 r. i przyjęciu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego dostęp do Trójstronnej Komisji uzyskały organizacje pracodawców oraz kolejne związki zawodowe. Niezależnie od tego polskie związki zawodowe mają ciągle ograniczoną zdolność mobilizowania klasy robotniczej i nadal są podatne na wpływy polityczne. Patrząc na funkcje Trójstronnej Komisji i dialogu społecznego, nie ma wśród nich dążenia do ujednolicenia interesów i osiągania ważnych celów socjalnych.
Journal
Year
Volume
60
Pages
53-76
Physical description
Contributors
  • Warsaw School of Economics
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2932bca-ca64-45d2-8ed0-b8daa8e8476e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.