Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 61 | 4: Historia Kościoła | 29-63

Article title

Święty Dominik w Langwedocji-Lauragais. Duchowość, miejsca i wydarzenia

Title variants

EN
Saint Dominic in Languedoc-Lauragais. Spirituality, Places and Events

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia miejsca pobytu świętego Dominika w Langwedocji -Lauragais. Opisuje pobyt Dominika w Prouilhe, Fanjeaux i Montrealu na tle wojny religijnej z herezją. Przytacza mało znane lub nieznane szczegóły z życia Dominika oraz mniszek i braci z Prouilhe. Tekst odwołuje się do tradycyjnych katolickich źródeł opisujących genezę powstania Zakonu Kaznodziejskiego i umieszcza je w kontekście zarzutów o promowanie przez braci dominikanów przemocy wobec heretyków. Artykuł stara się pokazać początki Zakonu Kaznodziejskiego jeszcze przed jego zatwierdzeniem w 1216 roku. Szczególny akcent położony jest na zarysowanie duchowego profilu Dominika, kaznodziejstwa i jego metod działania. Do pewnego stopnia artykuł jest próbą konfrontacji faktów hagiograficznych, mówiących o świętości Dominika, z przekonaniami o jego aktywnym udziale w aparacie przemocy wobec katarów.
EN
This article presents the places visited by Saint Dominic in Languedoc-Lauragais. It describes Saint Dominic’s stay in Prouilhe, Fanjeaux and Montreal against the background of a religious war against heresy. The author presents relatively or completely unknown details from Dominic’s life and the lives of nuns and brothers in Prouilhe. This text relies on the traditional Catholic sources that give account of the genesis of the Order of Preachers. The sources are discussed against the background of allegations that Dominican brothers supported persecution of heretics. The article aims to show the early days of the Order, before the formal approval of the Holy See in 1216. A particular emphasis is laid on portraying the spiritual profile of Saint Dominic, his preaching and methods of work. To some extent, the paper is an attempt to juxtapose the hagiographic facts about Dominic’s sanctity against the views about his active participation in the persecution of Cathars.

Contributors

 • Zakład Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Poznańskiego

References

 • Benedykt XVI, Les maîtres fanciscains et dominicains, Libreria Editrice Vaticana 2010, Édition Lethielleux 2011.
 • Bouchet J. R., Saint Dominique, Paris: Les Éditions du Cerf 1988.
 • Debant R., Documents dominicains aux archives de l’Aude (XIIIe et XIVe), w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux”, a 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 41-43.
 • Lamarrigue A. M., Bernard Gui, 1261-1331: un historien et sa méthode, Paris: Edition Honoré Champion 2000.
 • Manning W. F., Les vies médiévales de Saint Dominique en langue vulgaire, w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fan¬jeaux“, n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 48-68.
 • Manning W. F., Les manuscrits et miniatures des vies en langue vulgaire, w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux”, n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 69-73.
 • Maric-Fernande OP, Brève histoire du Monastère de Prouilhe, oprac. z archiwum klasztoru w Prouilhe Carcassonnc 1994.
 • Montagnes B., L’historiographie de saint Dominique en pays toulousain de Rcchac á Touron (1640-1740), w: L’ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 36), Toulouse: Éditions Privat 2001, s. 447-478.
 • Peytavie Ch., Construction de deus lieux de la mémoire dominicaine: Prouillc et Fanjeaux (XIII-XIV siècle), w: L’ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 36), Toulouse: Éditions Privat 2001, s. 419-446.
 • Ranquet R. P. OP, Prouilhe. Aux sources de la vie contemplative dominicaine, Carcassonne: Éditions de L’Enclume 1953.
 • Tugwell S. OP, L’évolution des vitae fratrum. Résumé des conclusions pro¬visoires, w: L’ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 36), Toulouse: Éditions Privat 2001.
 • Vicaire M. H., Historié de Saint Dominique, vol. 1. Un homme évangélique, Paris: Les Éditions du Cerf 1957.
 • Vicaire M. H., Saint Dominique en Lauragais, Fribourg Paris: Éditions Saint Paul 1975.
 • Vicaire M. H., Saint Dominique à Prouilhe Montréal et Fanjeaux, w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 15-33.
 • Vicaire M. H., Sources méridionales de l’histoire de Saint Dominique, w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux”, n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 34-40.
 • Vicaire M. H., Prcdicantibus-Prcdicatoribus. La bulle du 21 janvier 1217, (H 317), w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 44-47.
 • Vicaire M. H., Les deux traditions apostoliques ou l’évangclisme de Saint Dominique, w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fanjeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 74-103.
 • Vicaire M. H., L’élargissement universel de la prédication de Saint Dominique en Languedoc (1206-1217), w: Saint Dominique en Languedoc, Colloque de Fan¬jeaux, („Cahiers de Fanjeaux", n. 1), Toulouse: Edition Privat 1995, s. 133-158.
 • Zerner M., La croisade contre les Albigeois, Paris: Collection Archives 1979.
 • Ames Ch. C., Słuszne prześladowanie. Inkwizycja, dominikanie i chrześcijaństwo w wiekach średnich, przeł. A. Gomola, Poznań: W drodze 2013.
 • Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie. Listy do błogosławionej Diany Andalo. Apoftegmaty, przeł. P. Krupa OP, Poznań: W drodze 1998.
 • Jordan z Saksonii, Vitae fratrum (Libellus), przeł. M. Wylęgała OP, Warszawa: Wydawnictwo „Adam” 2008.
 • Vicaire M.-H., OP, Dominik i jego bracia kaznodzieje, przeł.: A. Graboń, J. A. Spież OP, T. Skutnik, W. Unolt, Poznań: W drodze 1985.
 • Bedouelle G., OP, Dominik, czyli łaska słowa, przeł. J. Fenrychowa, Poznań: W drodze 2011.
 • Tugwell S., OP, Pasja Dominika, przeł. J. Buda, Kraków: Biblioteka Teofila 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e2afc6bb-bc26-48f2-8136-7ee53ea4363f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.