PL EN


2016 | 2(27) | 60-71
Article title

Ewolucja koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów na oficerów sił zbrojnych RP

Content
Title variants
EN
Evolution of army leadership in the doctrines of the US Army and its implications in the process of training candidates for officers of Polish Armed Forces
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the concept of army leadership which the behavior of commanders of different ranks of the USA Army from the historical perspective is characterized by. The authors present the evolution of views on the officer-leader role in the US Army at the background of armed conflict from the XXth and XXIst centuries. Evolution of army leadership is presented based on military doctrines and Field Manuals of the US Army. The authors also show the results of research conducted at General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław on the implementation of the content of education related to leadership competencies of officer cadets – candidates for the officers of Polish Armed Forces.
Year
Issue
Pages
60-71
Physical description
Contributors
References
 • Adair J., 2007, Rozwijanie umiejętności przywódczych, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Army Regulation 600-100, 1987, Army Leadership, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Cenin M., Chełpa S., 1998, Psychologia wojskowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Oddział Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.
 • Department of the Army Pamphlet 600-80, Executive Leadership, 1987, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 6-22, 2006, Army Leadership: Competent, Confident, and Agile, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 22-100, 1983, Military Leadership, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 22-100, 1990, Military Leadership, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 22-100,1999, Army Leadership: Be, Know, Do, DC: HQ Department of the Army, Washington 1999.
 • Field Manual 22-101, 1985, Leadership Counseling, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 22-102, 1987, Soldier Team Development, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 22-103, 1987, Leadership and Command at Senior Levels, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 25-100, 1988, Training the Force, DC: HQ Department of the Army, Washington..
 • Field Manual 100-1, 1986, The Army, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Field Manual 100-5, 1986, Operations, DC: HQ Department of the Army, Washington.
 • Gates R., 2010, Reflections on Leadership, http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/2010winter/Gates.pdf [pobrano: 12.10.2015].
 • Horyń W., 2005, Przywództwo jako element profesjonalizmu w kształceniu zawodowym, WSOWL, Wrocław.
 • Kacała J., Michaluk A., 2014, Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań, Management Forum, nr 4 (358).
 • Kacała J., Michaluk A., 2015, Przywództwo a zarządzanie jednostką Sił Zbrojnych RP: aspekt edukacyjny, [w:] Siemiński M., Krukowski K. (red.), Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Kanarski L., Peksa R., Żak A.C., 1998, Przywództwo wojskowe: tradycje – teoria – praktyka, Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy, Oddział Edukacji Obywatelskiej, Warszawa.
 • Michaluk A., Kacała J., 2014, Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów, Nauki o Zarządzaniu, nr 4(21), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Palmer R., 1990, Developing Army Leaders: The Leadership Development and Assessment Process, Military Review, no. 4.
 • Purvis J.K. Jr, 2011, Four Decades and Five Manuals: U.S. Army Strategic Leadership Doctrine, 1983-2011, School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas 2011.
 • Puryear E.F. Jr, 1994, 19 Stars: A Study in Military Character and Leadership, Presidio, Novato.
 • Vuono C.E., 1990, Professionalism and the Army of the 1990s, Military Review, April
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2b0f422-1a5a-4093-b0f6-f792f5d63702
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.