PL EN


2017 | 22/3 | 174-160
Article title

Rosyjskie piśmiennictwo naukowe z zakresu przekładoznawstwa. Rzecz o monografii bibliograficznej Ewy Konefał pt Przekładoznawstwo rosyjskie. T. 1: Autoreferaty dysertacji 1937–2015 (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016)

Authors
Content
Title variants
EN
Russian academic literature in the field of translation studies. About Eva Konefał’s bibliographic monograph Russian translation studies. Vol. 1: Abstracts of dissertations 1937–2015 (Publishing house of Gdansk University, Gdansk 2016)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on the state of academic literature in the field of Russian translation studies based on Ewa Konefał’s latest bibliographic monograph entitled Russian translation studies. Volume 1: Abstracts of dissertations 1937–2015 (Publishing house of Gdansk University, Gdansk 2016). The first part of the article justifies the need to create bibliographic monographs, and briefly presents Polish bibliographic research in Russian studies, with 169 publications from the years 1883–2016. In the main part of the article, the author discusses Konefał’s work and presents statistical data of documents from the field of Russian translation studies available in libraries in Russia and Post-Soviet countries based on Konefał’s research results. The total number of the excerpted titles of dissertations (PhD and postdoctoral) in the years 1937–2015 is 2202, with 87.5% belonging to the field of philology (1927 positions).
Year
Issue
Pages
174-160
Physical description
Contributors
References
 • Aleksandrowska Elżbieta. 1959. Zabawy przyjemne i pożyteczne 1770–1777: monografia bibliograficzna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Bajor Agnieszka. 2003. Monografia bibliograficzna: analiza modelowa. Częstochowa: Wydawnictwo „E Media”.
 • Bajor Agnieszka. 2005. Z zagadnień form bibliografii: monografia bibliograficzna. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Gmiterek Grzegorz. 2015. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka”, Warszawa, 17–18 XI 2015 r. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” t. IX: 395–399. (online) http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?p=252 (dostęp 31.07.2017).
 • Heck Korneli Juliusz. 1883. Bibliografia polska z roku 1881 w porównaniu z czeską, węgierską i rosyjską. Lwów: Drukarnia Władysława Łozińskiego.
 • Konefał Ewa. 2016. Przekładoznawstwo rosyjskie. T. 1: Autoreferaty dysertacji 1937–2015. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kurant Izalina L’vovna. 1982. Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1711–1975 T. 1. Moskwa–Warszawa–Wrocław: Wszechzwiązkowa Państwowa Biblioteka Literatury Zagranicznej odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy–Biblioteka Narodowa–Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kurant Izalina L’vovna. 1986. Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1711–1975 T. 2. Moskwa–Warszawa–Wrocław: Wszechzwiązkowa Państwowa Biblioteka Literatury Zagranicznej odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy–Biblioteka Narodowa–Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kurant Izalina L’vovna. 1995. Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. T. 4. Moskwa–Warszawa–Wrocław: Wszechzwiązkowa Państwowa Biblioteka Literatury Zagranicznej odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy–Biblioteka Narodowa–Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Matczuk Alicja. 2014. Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989: historia i metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kurant Izalina L’vovna. 1988. Polska literatura piękna od XVI w. do początku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. T. 3: Adam Mickiewicz. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1825–1981. Moskwa–Warszawa–Wrocław: Wszechzwiązkowa Państwowa Biblioteka Literatury Zagranicznej odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy–Biblioteka Narodowa–Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Vrtel-Wierczyński Stefan. 1928. O najpilniejszych zadaniach naszej bibliografii. „Przegląd Biblioteczny” nr 3: 191–209.
 • Wojan Katarzyna. 2017. Czy bibliografie są potrzebne? Na marginesie książki „Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej”. T. 1: Słowniki lingwistyczne (bibliografia za lata 1700–2015) (referat wygłoszony 30.03.2017 podczas Forum Nordicum w Instytucie Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego). Gdańsk.
 • Za trinadcat lět 1876–1889: biblìografičeskìj ukazatel naučnyh trudov, dissertacìj, statej i recenzìj èkstraordinarnago professora Imperatorskago Varšavskago Universiteta Fedora Veržbovskago. 1889. Varšava: Tipografìâ K. Kovalevskago [За тридцать лет 1876–1889. Указатель научных трудов диссертаций, статей и рецензий экстраординарного профессора Императорскаго Варшавскаго Университета Федора Вержвовскаго. 1889. Варшава: Типография К. Ковалевскаго].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2bd4219-fd47-44d9-b2ae-99a3dc3aa0a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.