PL EN


2011 | 1/2011 (31) | 170-185
Article title

Zarządzanie marketingowe w świetle wybranych działań marketingowych przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Marketing management in the light of selected pharmaceutical company marketing activities
Keywords
Year
Issue
Pages
170-185
Physical description
Dates
published
2016-03-30
Contributors
References
 • Altkorn, J. (red.) 1993. Podstawy marketingu, Kraków: Instytut Marketingu.
 • Altkorn, J.(red.) 2003. Podstawy marketingu, Kraków: Instytut Marketingu.
 • Donnelly, J., Gibson, J. i J. Ivancevich 1990. Fundamentals of Management, Boston: BPI & RWN.
 • Jerzyk, E., Leszczyński, G. i H. Mruk 2006. Kreatywność w biznesie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kast, F. i J. Rosenzweig 1970. Organization and Management: Systems Approach, New York: McGraw Hill.
 • Kotler, P. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & Spółka.
 • Kramer, T. 1995. Podstawy Marketingu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lambin, L. 2001. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leavitt, H. 1965. Applied Organizational Change In Industry: Structural and Humanistic Approaches, w: J. March i H. Simon (red.) Handbook of Organizations, s. 86–105. Chicago: Rand McNally and Co.
 • Meffert, H. 1986. Marketing, Wiesbaden: Gabler.
 • Mrozowicz, K. 2008. Diagnozowanie zachowań konsumenckich w świetle badań nad strukturą popytu turystycznego ziemi lubaczowskiej, w: M. Wiśniewski i M. Kapel (red.) Środowisko przyrodnicze i kulturowe przygranicznych gmin Lubaczów, Niemirów, Drohomyśl, s. 129–154. Lubaczów: Wydawnictwo Gminy Lubaczów.
 • Mrozowicz, K. 2010. Kultura organizacyjna w świetle badania postaw pracowniczych do klimatu organizacyjnego. Nauka i Gospodarka, nr 3 (6), s. 12–26.
 • Mruk, H. (red.) 1996. Podstawy marketingu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Mruk, H. 2008. Marketing, Kraków.
 • Mruk, H., Pilarczyk, B. i M. Michalik 2008. Marketing strategiczny na ryku farmaceutycznym, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Mruk, H. i I. Rutkowski 2001. Strategia produktu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pomykalski, A. 2001. Zarządzanie innowacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ries, A. i T. Trout 1996. Marketing bez tajemnic, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Trout, J. i S. Rivkin 2004. Nowe pozycjonowanie, IFC Press. Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533; tekst pierwotny Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2bdaa74-2436-48cc-ae13-742a3c4f37c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.