PL EN


2016 | 7 | 1 | 269-279
Article title

A médiatudatossággal kapcsolatos nevelés iskolai gyakorlata – dokumentumelemzés

Authors
Content
Title variants
EN
School practice of media literacy – Document analysis
Languages of publication
EN HU
Abstracts
EN
Digital competens belongs to one of the key competens in the Hungarian education as well. This study examines the written documents which are related to media literacy with the help of the document analysis method. We have proved the fact, due to the written documents and the devel-opment plans, that with a well-planned and well-built media education we could cover several different cross-curriculum areas and ensure wide range of education goals.
HU
A digitális kompetencia a magyar oktatásban is a kulcskompetenciák közé tartozik. Jelen tanulmány a dokumentumelemzés módszerével vizsgálja meg azokat az iskolai írásos dokumentációkat, amelyek a médiatudatossággal kapcsolatosak. A megvizsgált írásos iskolai dokumentumok és fejlesztési tervek alapján igazoltuk, hogy a jól átgondolt és megtervezett tanórai, és tanórán kívüli médiaoktatással nagyon különböző kereszttantervi területeteket vagyunk képesek lefedni, és ezáltal biztosítani a széles körű nevelési célokat.hu
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
269-279
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • A biztonság közleménye az európai parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és szociális bizottságnak és Régiók bizottságának a digitális környezethez igazodó médiaműveltség európai megközelítése. Brüsszel, 20.12.2007 COM(2007) 833 végleges, http://ec.europa.eu/ transparency/regdoc/rep/1/2007/HU/1-2007-833-HU-F1-1.Pdf 2.
 • Az Európai Parlament és Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006. december 18.) – 962/2006/EK, http://eur-lex.europa.eu/legal content/HU/TXT/?uri=celex:32006H0962.
 • Bényei J. és Szíjártó I. (2000), A televízió társadalomképe és a média, „Iskolakultúra“ 2. Szám.
 • Bokor T. (2015), Médiaértés, [w:] P. Aczél (red.): Műveljük a médiát!, Budapest.
 • Hartai L. (2015), Médiaesemény-esettanulmányok, Budapest.
 • Herzog C. és Racsko R. (2012a), „Mindenevők-e” a tizenévesek? A 14−18 éves tanulók médiaműveltség vizsgálata a kritikus médiahasználat vonatkozásában, [w:] T. Kozma (red.), Új kutatások a neveléstudományokban, Budapest.
 • Herzog C. és Racsko R. (2012b), Hol tart a hazai médiaoktatás? A tizenévesek médiaműveltségének empirikus vizsgálata a tudatos médiahasználat és kritikus médiafogyasztás vonatkozásában, „Oktatás és Informatika Online“ 7. szám
 • http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/herczog-csilla-racsko-reka-hol-tart-a-hazai-mediaoktatas-a-tizenevesek-mediamuveltsegenek-empirikus-vizsgalata-a-tudatos-mediahasznalat-es-kritikus-mediafogyasztas-vonatkozasaban.
 • Horváth Z. (2013), A médiatudatosságra nevelés. Tények, reflexiók, példák, [w:] V. Nagy-Király (red.), Médiatudatosság az oktatásban, Budapest.
 • Knausz I., Megértés, értelmezés, műveltség. Médiakultúra és ifjúsági kultúra: a mai pedagógia arkhimédészi pontja, http://www.knauszi.hu/megertes.html.
 • Potter W.J. (2015), Media literacy, Santa Barbara.
 • Szíjártó I. (2015), A médiaműveltség fejlesztésének módszertana, [w:] G. Bodnár, R. Szentgyörgyi (red.): Szakpedagógiai körkép III. Művészetpedagógiai tanulmányok, Budapest.
 • Stoffa V. (2015), Az informatika tanításának elmélete és gyakorlata, [w:] INFODIDACT 2015, 8. Informatika Szakmódszertani Konferencia, Editors Szlávi – Zsakó, Zamárdi.
 • Stoffová V. (2013), Ideálny učiteľ v predstavách budúcich učiteľov informatiky, [w:] Ľ. Trajteľ (red.), DidInfo 2013: 19. ročník národnej konferencie, Banská Bystrica.
 • Stoffová V., Kis-Tóth L. (1998), A tanájelöltek új információs technológiára való felkészülése Szlovákiában és Magyarországon, Eger.
 • „Összefoglaló a médiaműveltséggel kapcsolatos nyilvános konzultáció eredményeiről” (Report on the results on the public consultation on Media Literacy), http://ec.europa.eu/avpolicy/ media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2c91e58-d745-4e77-8812-876587191687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.