PL EN


2017 | 20 | 1(74) | 65-72
Article title

Uwarunkowania ładu korporacyjnego na stabilność banków spółdzielczych

Title variants
EN
The impact of corporate governance on stability of cooperative banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Porównując banki komercyjne i banki spółdzielcze w obliczu kryzysu z 2007 roku, te drugie pozostały relatywnie nienaruszone pod względem ekonomicznym. Celem prezentowanych badań jest próba określenia uwarunkowań wewnętrznych ładu korporacyjnego w bankach spółdzielczych. W tym zamiarze przeanalizowano przeszłe i obecne charakterystyki systemu banków spółdzielczych z punktu widzenia mechanizmów ładu korporacyjnego. W badaniach ujęto europejskie banki spółdzielcze. Na podstawie wyników określono wpływ zwierzchnictwa korporacyjnego na osiąganą przez te banki stabilność ekonomiczną. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że członkowie banków spółdzielczych mają negatywny wpływ na ich równowagę.
EN
Comparing the commercial and cooperative banks in the face of crisis of 2007, the later ones stayed relatively intact in economic terms. The aim of the described research was to try to determine the internal conditions of corporate governance in cooperative banks. For this the author analyzed past and current characteristics of the system of cooperative banks from the corporate governance mechanisms’ point of view. The study included the European cooperative banks. Based on the results, the influence of corporate authority on the economic stability achieved by these banks was shown. The study found that members of the cooperative banks have a negative impact on their balance.
Year
Volume
20
Issue
Pages
65-72
Physical description
Dates
published
2017-04
References
 • Dinamona D., Fortin M., Sensibilité Des Banques Aux Chocs Macroéconomiques: La Diversification Apporte-T-Elle Toujours Des Gains? Cas Des Banques Canadiennes. Cahier de recherche, Groupe de Recherche en Économie et Développement International, Université de Sherbrooke 2008.
 • European Commission, Corporate Governance in Financial Institutions: Lessons to be drawn from the current financial crisis, best practices, Brussels, June 2010.
 • Fiordelisi F., Mare D.S., Competition and Financial stability in European cooperative bank, „Journal of International Money and Finance” 45/2014.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności”, COM(2010) 608 wersja ostateczna.
 • Weil, Gitschal & Manges, Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Member States, January 2002.
 • https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms305.pdf.
 • https://bankscope.bvdinfo.com/version-20161117/home.serv?product=scope2006.
 • https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015-06_tcm75-43047.pdf.
 • http://www.knf.gov.pl/Images/BS_analiza_2016-06_tcm75-48310.pdf.
 • http://www.poranny.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-kraju-i-ze-swiata/a/banki-spoldzielcze-wyrozniaja-sie-narynku-finansowym,10164936.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2cd81f6-3085-42ee-939b-8eb9f774dc32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.