PL EN


Journal
2014 | 12 | (1)22 | 185-196
Article title

Cyberprzestrzeń w warsztacie pracy edukacyjnej nauczyciela religii – szansa czy zagrożenie?

Authors
Title variants
EN
Cyberspace in educational work of a religion teacher – a chance or a threat?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cyberspace fulfils various functions in teacher’s educational work. It provides general information and expert knowledge in the field of theology, didactics, methodology of teaching, psychology and pedagogy. By means of the Internet teachers can develop their skills, gain new qualifications and improve professional competence. To this end e-learning trainings are offered. Cyberspace is also a place where the exchange of experience takes place (e.g. on forums and blogs). Access to the web facilitates contacts with students, parents, people in the parish and diocese who are responsible for catechesis and other teachers. The above mentioned issues were discussed in detail in this paper. It was proved that cyberspace plays an important role in educational work of religion teachers. It reinforces the process of professional development, stimulates educational activity and provides additional sources of knowledge.
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Michała Oczapowskiego 2, Olsztyn
References
 • A. Iwanicka, Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej, [w:] Media – Edukacja – Kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań–Rzeszów 2012.
 • S. Galij-Skabińska, Człowiek i cyberprzestrzeń: jednostka i społeczeństwo w epoce Internetu, „Media. Społeczeństwo. Kultura” 2009, nr 1.
 • T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012.
 • P. Marciniak, Cyberprzestrzeń, informacja, mobilność: na marginesie rozważań o definicji, „Czasopismo Techniczne” 2005, z. 11. http://sjp.pwn.pl/slownik/2553915/ [dostęp 12.11.2013].
 • E. Musiał, Cyberprzestrzeń w pracy współczesnego nauczyciela, [w:]Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałka, M. Zając, Kraków 2008.
 • J. Bednarek, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni, [w:] Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Warszawa 2009.
 • J. Bednarek, Pedagogiczny wymiar cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży, [w:] Patologie
 • w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012.
 • M. Berdel-Dudzińska, Pojęcie cyberprzestrzeni we współczesnym polskim porządku prawnym, http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/pojecie cyberprzestrzeni we wspolczesnym polskim porządku prawnym.pdf [dostęp 12.11.2013].
 • W. Bobrowicz, Cyberprzestrzeń, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
 • „Dziennik Ustaw” 2011 nr 222, poz. 1323.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, „Dziennik Ustaw” 2005 nr 64, poz. 565.
 • J. Bobryk, Internet w każdej szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2007, nr 3.
 • M. Juza, Internet jako nowe medium masowe: szanse, zagrożenia, perspektywy, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 2.
 • S. Kozak, Patologie komunikowania
 • w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011.
 • G. Cardoso, The Media in the Network Society. Browsing, News, Filters and Citizenship, Lisbon 2006.
 • K.D. Szatrawski, Nowe media – nowe przestrzenie. Przemiany kulturowe a kategorie przestrzenne,
 • [w:] Wyzwania pedagogiki medialnej – nowe perspektywy XXI wieku, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2001, s. 113.
 • Przykładowo wymienić można materiały dostępne pod adresem https:// edustore.eu oraz www.epublikacje.edu.pl.
 • W. Notker, JetztistdieZeitfür den Wandel, Nachhaltingleben – füreineguteZukunft, Freiburg 2012.
 • K. Wieczorkowski, Internet, [w:], Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. II, Warszawa 2003.
 • A. Zellma, Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Olsztyn 2013.
 • http://maga.witrynaszkolna.pl/strona=strona_glowna [dostęp 23.11.2013].
 • http://dla-nauczycieli.blogspot.com/ [dostęp: 23.11.2013].
 • http://zppn.blogspot.com/ [ dostęp 23.11.2013].
 • D. Bjekic, R. Krneta, D. Milosevic, Teacher Education from E-Learner to E-Teacher: Master Curriculum, „Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET”, 2010, nr 1.
 • http://mateusz.pl/ [dostęp 29.11.2013]; http://www.opoka.org.pl/ [dostęp 29.11.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e2e3733e-73f8-45c7-83e8-85f23b2739d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.