Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(6) | 73-104

Article title

WZORZEC PARLAMENTARZYSTKI W PRASIE DLA KOBIET W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ

Authors

Content

Title variants

EN
THE FEMALE PARLIAMENTARY MODEL IN THE WOMEN’S PRESS OF INTERWAR POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prasa dla kobiet w Polsce międzywojennej była reprezentowana przez periodyki o różnorodnym zasięgu temporalnym i przestrzennym, częstotliwości wydawania, profilu światopoglądowym, a także sposobie pozycjonowania na rynku czytelniczym. Pełniła funkcję perswazyjną, dając wzorzec wychowawczy przeznaczony dla odbiorczyń, które miały rozmaite preferencje polityczne, prezentując pełny przekrój ideowy społeczeństwa polskiego. W kobiecym imaginarium znajdowały się postaci niezwykłe, godne naśladowania, pretendujące do miana „herosów w spódnicy”. Celem artykułu jest ukazanie medialnych wizerunków kobiet aktywnych politycznie pod kątem ich obecności w Sejmie Ustawodawczym 1919–1922 oraz w regularnym parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej 1922–1939, ponadto w Sejmie Śląskim 1920–1939.
EN
The women’s press in interwar Poland was represented by periodicals of varied temporal and spatial coverage, frequency of publishing, outlook profile, as well as the method of positioning in the press market. It had a persuasive role, presenting an educational model intended for recipients of various political preferences, overviewing the full ideological cross-section of Polish society. In the female imaginarium, there were extraordinary figures, worth following, aspiring to be called “heroines in skirts”. The aim of the article was to present media images of politically active women in terms of their presence in the Legislative Sejm 1919–1922 and in the regular parliament of the Republic of Poland 1922–1939, and also in the Silesian Parliament of 1920–1939.

Year

Issue

Pages

73-104

Physical description

Dates

published
2019-06-28

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Barszczewski, Waldemar. „Kwestia parlamentarna w polskich czasopismach kobiecych w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, (Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2016), 318-327. ISBN 978-83-946177-0-7.
 • Bednarz-Grzybek, Renata. Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego, (Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010). ISBN 978-83-227-3170-3.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Bluszcz” w latach 1918–1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, (Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003). ISBN 83-7133-212-2.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Próby uobywatelnienia kobiet w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach «Bluszczu»”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 75-102. ISBN 978-83-7431-561-6.
 • Dawidowicz, Aneta. „Problematyka polityki i polityków na łamach «Głosu Kobiet», czasopisma dla kobiet wydawanego w latach 1908–1939”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 57-71. ISBN 978-83-7431-561-6.
 • Dołęgowska-Wysocka, Mirosława. „Tygodnik «Kobieta Współczesna» 1927–1934”, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, t. 21, nr 3-4, 1982. ISSN ‎0137-2998.
 • Domarańczyk, Daria. Od emancypacji do feminizmu. „Ster” jako postępowe pismo kobiece przełomu XIX i XX wieku, (Łódź : Wydawnictwo Primus Verbum, 2016). ISBN 978-83-65237-19-4.
 • Dufrat, Joanna. „Buntowniczka w Sejmie. Parlamentarna aktywność Zofii Moraczewskiej (1873–1958)”, w: Szczepan Kozak et al. (red.), Człowiek, społeczeństwo, źródło. Studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff, (Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014), 99-107. ISBN 978-83-7996-114-6.
 • Dufrat, Joanna. „Dyskusje wokół «nowego typu kobiety-obywatelki» w Drugiej Rzeczypospolitej”, w: Anna Landau-Czajka, Katarzyna Sierakowska (red.), Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939. Zbiór studiów, (Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013). ISBN 978-83-63352-22-6.
 • Florczak, Ilona. „Socjalistka na prowincji – społeczna i polityczna działalność Zofii Moraczewskiej w Galicji (do 1914 roku)”, w: Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński (red.), Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, (Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016), 296-310. ISBN 978-83-7996-345-4.
 • Franke, Jerzy. Wokół buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905–1918, (Warszawa : Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2000). ISBN 83-904036-4-1.
 • Gorzkiewicz, Natalia. „Czasopismo «Bluszcz» a aktywność zawodowa kobiet w latach 1926–1928”, w: Radosław Sioma (red.), Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, (Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018), 71-85. ISBN 978-83-231-3861-7.
 • Iwasiów, Inga, Krukowska, Aleksandra, Zawiszewska, Agata (red.). Nowa Kobieta – figury i figuracje, (Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017). ISBN 978-83-7972-127-6.
 • Jakubiak, Krzysztof (red.). Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, (Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000). ISBN 83-7096-346-3.
 • Kacperski, Kamil. „Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce”, Infos, nr 12, 2018, s. 1-4. ISSN 2082‑0666.
 • Kałwa, Dobrochna. „Głosy kobiet w sprawie planowania rodziny w świetle prasy z lat 1929–1932”, w: Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, (Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1997), 123-132. ISBN 83-85490-94-9.
 • Kaszewski, Krzysztof. Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji, (Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2018). ISBN 978-83-7507-214-3.
 • Kondracka, Mariola. Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, (Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017). ISBN 978-83-7666-473-6.
 • Kulak, Teresa. „«Czerwone bluzki» w akcji. Krakowski Zjazd Kobiet polskich w październiku 1905 r. w walce o prawa społeczne i obywatelskie”, w: Teresa Kulak, Agnieszka Chlebowska (red.), Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Wybrane zagadnienia, (Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2014), 21-58. ISBN 978-83-938172-7-6.
 • Lisek, Joanna. „Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz w Polsce”, Pamiętnik Literacki, z. 4, 2008, 61-77. ISSN 0031-0514.
 • Lizurej, Marzena. „Prasa kłamie czy wychowuje? Fenomen prasy kobiecej”, w: Witold Jakubowski, Edyta Zierkiewicz (red.), Edukacyjne konteksty kultury popularnej, (Kraków : Impuls, 2002). ISBN 83-7308-187-9.
 • Luksa, Katarzyna. Gabriela Balicka (1867–1962). Działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna, (Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017). ISBN 978-83-7666-506-1.
 • Łozowska-Marcinkowska, Kamilla. Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej, (Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010). ISBN 978-83-7177-722-6.
 • Maj, Ewa. „Kobieta wobec polityki; strategie tożsamościowe w publicystyce tygodnika «Na Posterunku» (1917–1919)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 43-56. ISBN 978-83-7431-561-6.
 • Maj, Ewa. „Parlamentarzystki Narodowej Demokracji”, w: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), (Radzymin–Warszawa : Wydawnictwo von Borowiecky, 2016), 131-146. ISBN 978-83-60748-87-9.
 • Maj, Ewa. „Politycy – publicyści prasowi w Polsce”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, (Białystok : Wydawnictwo HUMANICA, 2016), 167-182. ISBN 978-83-946177-0-7.
 • Pisarek, Walery. „Perswazja – jak ją widzą, jak ją piszą”, w: Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka (red.), Język perswazji publicznej, (Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003), 9-17. ISBN 83-7177-257-2.
 • Pisarek, Walery. Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, (Kraków : Universitas, 2002). ISBN 83-242-0003-7.
 • Plach, Eva. „Feminizm and Nationalism on the Pages of Ewa: Tygodnik, 1928–1933”, Polin. Studies in Polish Jewry, vol. 18, 2005, 241-262. ISSN 0268-1056.
 • Sokół, Zofia. „Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1818–1939”, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, t. 22, nr 3, 1983, 5-12. ISSN ‎0137-2998.

Notes

PL
EWA MAJ https://orcid.org/0000-0002-7295-1759

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2451-3539
EISSN
2543-7011

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e2e9a319-f3d1-44c1-bd34-c4708b8f8ea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.