Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13 | 51-64

Article title

„Dyrektorium katechetyczne kościoła katolickiego w Polsce” z roku 2001

Content

Title variants

“The catechetical directory of the catholic church in Poland” from year 2001

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor w artykule przedstawia genezę polskiego dyrektorium katechetycznego opracowanego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w „Dyrektorium ogólnym o katechizacji” z roku 1997. Po przybliżeniu zespołu autorów dyrektorium i prac redakcyjnych nad dokumentem, omawia jego strukturę i zasadnicze treści. Podkreśla specyfikę rzeczywistości katechetycznej w Polsce i odniesienie do niej założeń zawartych w DOK. Na koniec określa rolę, jaką polskie dyrektorium odegrało we współczesnej polskiej katechezie.
EN
Te author depicts genesis of Te Catechetical Directory of the Catholic Church in Poland , which is created in accordance with guidelines from General Directory for Catechesis (1997). Aſter covering the editorial board and works on the document, he presents its structure and main topics. Te article emphasises the specifics of Polish catechistic reality and the reference to it included in DOK. Finally, it notices the role which Polish Directory played in Polish modern day catechesis.

Year

Volume

13

Pages

51-64

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e307f0d4-9e02-4c54-ae11-e4b52015ee0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.