Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 151-162

Article title

EL NOMBRE “JACOB-SANTIAGO” EN EL CONTEXTO LITERARIO Y TEOLÓGICO DEL NUEVO TESTAMENTO

Title variants

EN
NAME JAMES IN A LITERARY AND THEOLOGICAL PERSPECTIVE OF NEW TESTAMENT

Languages of publication

ES

Abstracts

ES
El título del presente artículo es: „Nombre „Jacob-Santiago” en el contexto literario y teológico del Nuevo Testamento”. En los escritos del Nuevo Testamento aparecen dos formas gramaticales del nombre „Jacob - Santiago”: Ἰακώβ y Ἰάκωβoς. La primera forma se aplica al patriarca Jacob, padre de José, esposo de María. La segunda forma se aplica a las demás personas que llevan este nombre. El propósito del presente artículo es identificar los personajes del Nuevo Testamento que llevan el nombre „Jacob - Santiago” y presentar un resumen del contexto teológico y bíblico original de su uso. En el caso de algunos personajes, no es fácil determinar su identidad de forma definitiva. Las características presentadas en este artículo tienen como objetivo principal el ordenar y proporcionar una introducción para futuras investigaciones.
EN
The article is titled: “Name James in a literary and theological perspective of New Testament”. In New Testament texts appear two grammatical forms of the name Jacob/James: Ἰακώβ and Ἰάκωβoς. The first form is applied to the patriarch Jacob, and Jacob the father of Joseph the husband of Mary. The second form refers to other persons bearing that name. The purpose of this article is to identify persons named Jacob/James in the New Testament scriptures. The second stage is presentation of the outline of their original theological context. In some cases the final identification is not easy. Presented characteristics have primarily ordering purpose and as an introduction to further research.

Year

Volume

20

Pages

151-162

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Adamczewski Bartosz, 2004., Jakub, brat Pański i jerozolimska wspólnota ubogich, Collectanea Theologica 74/1, 65-82.
 • Bauer Walther, 61988 Wörterbuch zum Neuen Testament, de Gruyter, Berlin-New York.
 • Benedicto XVI, 2008, Apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Chrostowski Waldemar., Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Apostolicum – Wydawnictwo M, Ząbki – Kraków 2015.
 • Coogan Michael D., 1996, Salome, in: Słownik Wiedzy Biblijnej, ed. Bruce M. Metzger, Michael.D. Coogan, Vocatio, Warszawa, 698.
 • Davids Peter H., 1996, Jakub, in: Słownik Wiedzy Biblijnej, ed. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan, Vocatio, Warszawa, 247-249.
 • Eisenmann Robert H., 1998, James the Brother of Jesus: The Key to Unlocking the Secrets of Early Christianity and the Dead Sea Scroll, Watkins Publishing, London.
 • Gajewski Wojciech., 2010, Charyzmat, urząd, hierarchia, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Gnilka Joachim, 2004, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Gnilka Joachim., 2002, Piotr i Rzym, Wydawnictwo M, Kraków.
 • Haręzga, Stanisław, 2004, Powołanie Jezusowych uczniów w świetle tekstu Mk 1,16-20, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 51/1, 45-55.
 • Kozyra Józef, 2011, List świętego Jakuba, Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament XVI, Święty Paweł, Częstochowa.
 • Malina Artur, 2013, Ewangelia świętego Marka, Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament II/1, Święty Paweł, Częstochowa.
 • Matysiak Bogdan W., 2003, Izraelskie sanktuaria okresu przedkrólewskiego, Biblioteka Wydziału Teologii 16, Wydawnictwo Hosianum, Olsztyn.
 • Matysiak Bogdan W., 2003, Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele Starym Testamencie, Biblioteka Wydziału Teologii 18, Wydawnictwo Hosianum, Olsztyn.
 • Mędala Stanisław, 2009, Ewangelia św. Jana, Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament IV/2, Święty Paweł, Częstochowa.
 • Mussner Franz, 1964, Der Jakobusbrief, Herder, Freiburg-Basel-Wien.
 • Nalewaj Aleksandra, 2017, Funkcje kobiet w Ewangelii według św. Jana, Wydział Teologii UWM, Olsztyn.
 • Niederwimmer Kurt, 21992, Ἰάκωβoς, in: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Horst Balz, Georg Schneider (ed.), vol. 2, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, p. 411-415.
 • Paciorek Antoni, 2005, Ewangelia świętego Mateusza, Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament I/1, Święty Paweł, Częstochowa.
 • Popowski Remigiusz, 1995, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, Vocatio, Warszawa.
 • Rosik Mariusz, 2009, Pierwszy List do Koryntian. Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament VII, Święty Paweł, Częstochowa.
 • Rosik Mariusz, 2004, Rola Piotra, Jakuba i Jana w Dziele Markowym, Perspectiva, III/2, 32-51.
 • Starowieyski Marek (ed.), 2003, Apokryfy Nowego Testamentu, I, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Starowieyski Marek, 1995, Legenda św. Jakuba Większego, Warszawskie Studia Teologiczne, vol. 8, p. 39-96.
 • Starowieyski Marek, Protoewangelia Jakuba, en: Opoka [online], acceso: 20.03.2019, <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/apokryfy-04.html#p1>.
 • Tronina Antoni, 2011, Starosłowiańska „Ewangelia Jakuba”: wstęp, przekład, opracowanie, Salvatoris Mater, 13/3/4, p. 301-319.
 • Tułodziecki Tomasz, 2008, Sobór Jerozolimski jako następstwo sporu apostolskiego w Antiochii (Dz 15,1-35), Biblica et Patristica Thoruniensia, 1, p. 141-161.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e309f691-0c0f-4fe8-a447-8d0ff6301373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.