Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 53 | 349-356

Article title

NATIONAL QUESTION IN PROGRAM DOCUMENTS OF UKRAINIAN POLITICAL ASSOCIATIONS OF CONSERVATIVE-CLERICAL DIRECTION IN WESTERN UKRAINE (1920-1930)

Content

Title variants

PL
KWESTIA NARODOWA W PROGRAMOWYCH DOKUMENTACH UKRAIŃSKICH POLITYCZNYCH ZJEDNOCZEŃ KLERYKALNO-KONSERWATYWNEGO KIERUNKU NA UKRAINIE ZACHODNIEJ (1920- 1930)
DE
NATIONALE FRAGE IN DEN PROGRAMMDOKUMENTEN DER UKRAINISCHEN POLITISCHEN BÜNDEN DER KLERIKAL-KONSERVATIVEN RICHTUNG IN DER WESTUKRAINE (1920- 1930-ER JAHRE)

Languages of publication

PL EN DE

Abstracts

PL
W artykule zbadano działalność ukraińskich partii i społeczno-politycznych zjednoczeń Ukrainy Zachodniej: klerykalno-konserwatywnego kierunku ukraińskiej organizacji chrześcijańskiej, ukraińskiego związku katolickiego i ukraińskiej katolickiej partii ludowej. Wyjaśniono miejsce kwestii narodowej w ich programach, stosunek do hasła autonomii Ukrainy Zachodniej w obrębie państwa polskiego i możliwej niezależności całej Ukrainy. Przeanalizowano również w tym kontekście postanowienia partyjnych konferencji, dyskusje prowadzone na łamach gazet i czasopism określonych politycznych organizacji. Przedstawiono ponadto poglądy na temat stosunków ukraińsko-polskich greckokatolickiego metropolity Anrzeja Szeptickego i biskupa Grigorija Chomyszyna.
EN
In the article activity of Ukrainian parties and social and political associations of conservative-clerical direction in Western Ukraine –UKA, UKS, UKNP (UNA)– is explored. The place of national question in their programs is found out. The attitude to the slogan of autonomy of Western Ukraine within Poland and possible independence of Ukraine was researched. It analyzes the decision of party conferences, discussions on this subject on the pages of print media related to political organizations. Looks to character of Ukrainian-Polish relations of metropolitan Andrey Sheptytskyi and bishop Hrygory Khomyshyn are exposed.
DE
In dem Artikel werden die Aktivitäten der ukrainischen politischen Parteien und sozialpolitischen Organisationen der westlichen Ukraine klerikal-konservative Richtung UKA, UCS, UKNP (UNF) untersucht. Es werden die nationale Frage in ihren Programmen und die Haltung zur Autonomie der westlichen Ukraine innerhalb Polens und einer möglichen Unabhängigkeit der Ukraine untersucht. Es werden die Entscheidung des Parteitages und Diskussionen zu diesem Thema auf den Seiten von Printmedien der entsprechenden politischen Organisationen analysiert. Die Ansichten über die Natur der ukrainisch-polnischen Beziehungen von griechisch-katholischem Metropoliten Andrej Sheptytsky und Bischof Gregor Khomyshyn wurden entdeckt.

Year

Issue

53

Pages

349-356

Physical description

Contributors

  • Katedra Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika”, ul. Stepana Bandery 12, 79-000 Lwów

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e30abb24-18c4-4385-9139-91995495a6d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.