PL EN


2014 | 183 cz 1 | 130-141
Article title

Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności

Content
Title variants
EN
Innovativeness in Social Entrepreneurship and Statutory Scope of Philanthropy and Charity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study focused attention on the fundamental issues of formal - legal philanthropy and charity as a background for the development of innovation in social entrepreneurship in Poland by referring to the foreign experience. The paper is generating the new knowledge in the field of the innovation in the social entrepreneurship including the latest trends. In addition, the work intends to answer the question referring to the basis for helping of the social needs, (indicated by statutorily specified activities which define the scope of philanthropy and charity) establishing the scope of philanthropy and charity, is determined by the ability to collect funds and tax benefits. Analysis attempts the comparison of legal concepts and organizational structure of social entrepreneurship as well philanthropic and charitable enterprises operating in Poland. The analysis attempts the comparison of legal concepts and organizational structure of social entrepreneurship, philanthropic and charitable enterprises operating in Poland (representing the European concept of social economy) and some Anglo-Saxon countries - the United Kingdom, the USA and Australia (allowing a wide range of on combining business with philanthropy).
Year
Volume
Pages
130-141
Physical description
Contributors
References
 • Battilana J., Lee M., Walker J., Dorsey Ch.: Social Entrepreneurship In Search of the Hybrid Ideal, Standford. "Social Innovation Review" 2012. http://www.ssireview.org/ articles/entry/ in_search_of_the_hybrid_ideal
 • Bednarczyk M.: Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2001.
 • Bednarczyk M., Kurleto M.: Od strategicznej filantropii przedsiębiorstw do przedsiębiorczości społecznej. W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego. Red. B. Kaczmarek. UŁ, Łódź 2013.
 • Bill Digest, 2004, No. 164. Extension of Charitable Purpose Bill 2004. www.aph.gov.au/ binaries/library/pubs/bd/2003-04/04bd164.pdf
 • Brakman R.D.: Benefit Corporations - A Sustainable Form of Organization? "Wake Forest L. Review" 2011, Vol. 591. http://wakeforestlawreview.com/benefit-corporations %E2%80%94 a-sustainable-form-of-organization Defourney J., Nyssens M.: Conceptions of Social enterprises and Social Entrepreneurship in Europe and in the United States, Convergences and Dis-convergences. "Journal of Entrepreneurship" 2010, Vol. 1 (1).
 • Frances N.: The End of Charity, Time for Social Enterprise. Allen & Uvin, Sydney 2008.
 • Komisja Europejska Bruksela 25 10 2011 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. eur-lex.europa.eu/.../LexUriServ.do?uri=COM:2011
 • Kerlin J.A.: Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and learning from the Differences. 2006, Vol. 17 (3).
 • Kurleto M.: Aspekty prawne w działalności organizacji pozarządowych. W: Poradnik ABC organizacji pozarządowej. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2013.
 • Kurleto M.: Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego. LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Kurleto M.: The Role of Venture Philanthropy as the Distinctive Domain of Social Entrepreneurship (Contemporary Trends). Electronic International Interdisciplinary Conference September, 2-6. 2013.
 • Lyn A., Pearce M.: The Good Giving Guide. Penguin Books, Australia 2008.
 • Malynsky E.: Five Predictions For The Future Of Social Entrepreneurship, Ashoka, New York 2012. http://www.forbes.com/sites/ashoka/2012/11/19/five-predictions-forthe- future-of-social-entrepreneurship/
 • Networking - innowacja przedsiębiorczości społecznej. 2013. http://networkingspoleczny. pl/o-projekcie/
 • Pazderski F.: Unia chce wspierać innowacje społeczne. Ekonomia społeczna.pl Projekt roboczy z 22 czerwca 2011, ekonomia spoleczna.pl, 2012. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/ 601062
 • Projekt ustawy z 10 lipca 2013 roku - ustawa o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/ public/InstytucjeWspierajaceES/Zespol_strategiczny/ustawa_o_przedsiebiorstwie _spolecznym.pdf
 • Ridley-Duff R.J., Bull M.: Understanding Social Enterprise: Theory and Practice. Sage Publications, London 2011.
 • Schimanek T.: Rekomendacje dotyczące poszukiwania skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ekspertyza. 2009.
 • Schweitzer T.: Eight Trends in Social Entrepreneurship. Dowser, 2011. http://dowser.org/ eight-trends-in-social-entrepreneurship-to-watch-for-in-2011/
 • Sienicka A.: Formy prawne przedsiębiorstw społecznych w Anglii i w Walii. Ekonomia Społeczna. Teksty. 2006. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomia spoleczna. pl/public/Raport_Otwarcia/Sienicka_przedsiebiorcy_spoleczni_Anglia_Walia.pdf
 • Wygnański J.: Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • Yunus M.: Building Social Business. Public Affairs, New York 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e30e756c-be46-4b03-a039-0292e3a093e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.