PL EN


2017 | (12)2017 | 22-32
Article title

Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia

Content
Title variants
EN
The idea smart living – the idea of an intelligent, wise lifestyle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie smart bardzo się upowszechniło. To zaowocowało dążeniem do wykorzystania urzą-dzeń smart i urządzeń mobilnych. Konsekwencją są nowe postępowania ludzi odmienne od do-tychczas spotykanych. Kształtuje się nowy styl życia smart living. Ilustracją jest upowszechnienie smartfonów, paczkomatów, pralkomatów.
EN
The concept is very smart became widespread. This resulted in the desire to use smart devic-es and mobile devices. Consequence of the new procedure of people different from previously encountered. Shaping a new lifestyle smart living. An illustration is to promote smart-phon, parcel machines, washer mates.
Year
Volume
Pages
22-32
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, Rzeszów 1995.
  • Furmanek W., Zrozumieć technikę, Rzeszów 1998.
  • Skrzydlewski P., Cywilizacja łacińska wobec techniki [w:] Kultura wobec techniki, red. P. Jaro-szyński, I. Chłodna, P. Gondek, Lublin 2004.
  • Smart living puka do drzwi Polaków – centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/.../53070,16,smart-living-puka-do-drzwi-polakow
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e316ae62-3d1e-4c4f-b3c6-aba51b0b12cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.