PL EN


2013 | 172 | 162-176
Article title

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw

Authors
Content
Title variants
EN
Application of Multivariate Comparative Analysis for the Evaluation of Potential Investment Attractiveness of the Polish Voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Potential investment attractiveness of a region results from a number of elements. One has to consider the following areas here: internationalisation of a region, regional market of labour, absorptiveness of regional market, social infrastructure, technical infrastructure, level of economic development, R+D sector, education sector. An attempt has been made in the paper to evaluate potential investment attractiveness of the Polish voivodships in 2010. A chosen method of multivariate comparative analysis, i.e. Z.Hellwig's method of taxonomic measure of development, has been adopted for the analysis. The highest potential investment attractiveness has been observed in the mazovia voivodship and the silesian voivodship. The warmia-mazuria voivodship and the lubelskie voivodship constitute the group of regions with the lowest level of potential investment attractiveness.
Year
Volume
172
Pages
162-176
Physical description
Contributors
author
References
 • Brodzicki T., Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski, w: T. Brodzicki i in. Atrakcyjność inwestycyjna województwa mazowieckiego, Instytut Rozwoju, Warszawa 2010.
 • Godlewska-Majkowska H., Istota atrakcyjności inwestycyjnej regionów, w: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2008.
 • Hildenbrandt A., Kalinowski T., Nowicki M., Susmarski P., Tarkowski M., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008. Raport, IBnGR, Gdańsk 2008.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Klamut M., Polityka regionalna i jej znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności regionów, AE, Wrocław 2000.
 • Nizielska A., Postrzegana atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego - opinie ekspertów, w: Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego, red. A. Nizielska, UE, Katowice 2011.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977.
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Problemy rozwoju regionalnego, red. J. Brdulak, PTE, Warszawa 2010.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku, KPZK PAN, Waszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e325efe8-1c60-4723-a14f-870c01a20da5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.