PL EN


2015 | 41(3)/2015 Stosunki Międzynarodowe | 13-22
Article title

Dywersyfikacja źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego i ropy a bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Diversification of Sources and Natural Gas and Oil Supply Routes and Energy Security of the European Union Member States
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wartość wydobycia ropy naftowej i gazu oraz produkcji paliw stanowi przeważającą część wartości produkcji wszystkich surowców mineralnych w obrocie międzynarodowym. Zarazem ich podaż, łatwiej niż innych surowców, podlega określonym perturbacjom związanym z sytuacją geopolityczną. Generalnie jednak branża ta wykazuje stałą tendencję wzrostową stymulowaną wzrostem zapotrzebowania na te surowce. W obrocie międzynarodowym zasadnicze znaczenie mają ropa naftowa i gaz ziemny.
EN
Value of crude oil and gas mining as well as fuel production is an overwhelming part of the value of production of all mineral commodities in international trade. At the same time, supply thereof, more easily than that of other raw materials, is subject to definite commotions related to the geopolitical situation. In general, however, this sector demonstrates the stable growth trend stimulated by the growth of demand for these commodities. In international trade, of the principal importance are crude oil and natural gas.
Contributors
 • Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie
References
 • Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata (2005), PAN – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków.
 • Eve S., Sprunt E.S. (2006), Natural Gas – Image vs. Reality, “Journal of Petroleum Technology”
 • Fierla J. (2001), Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarski M. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Hołdys A. (2003), Ostatnie baryłki, „Gazeta Wyborcza” 15.03.
 • Kublik A. (2010), Rosja chce renegocjować umowę o gaz, „Gazeta Wyborcza” 24-25.04.
 • Kublik A. (2011), Sposób na tańszy gaz – rewers, „Gazeta Wyborcza” z 11.10.
 • Kuciński K. (2006), Energia w czasach kryzysu, Difin, Warszawa.
 • Łakoma A. (2006), Gazprom nadal rozdaje karty, „Rzeczpospolita” 05.06.
 • Unia Europejska i Rosja: bliscy sąsiedzi; ważni gracze na arenie międzynarodowej (2007), Komisja Europejska, Bruksela.
 • Zagórski J. (2013), Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego, „Przegląd Geologiczny”, Vol. 61, nr 1.
 • http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statisticalreview- of-world-energy-2013.html
 • http://www.ela.gov/forecasts/ieo/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e341c738-4ed3-45c8-9c29-5d8fb095e031
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.