PL EN


2015 | 5 | 37-49
Article title

Rynek samochodów elektrycznych i hybrydowych – stan i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
EN
The Market for Electric and Hybrid Vehicles: A Landscape and Prospects for Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację na światowym rynku sa-mochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz perspektywy rozwoju tego segmentu rynku motoryzacyjnego. Według szacunków au-tora, w 2015 r. sprzedano na świecie ponad 1,8 miliona samochodów hybrydowych i 0,7 miliona samochodów elektrycznych (włączając sa-mochody typu „plug-in”). Liderami w sprzedaży pojazdów hybrydowych były Japonia i Stany Zjednoczone. Chiny natomiast stały się w 2015 r. największym rynkiem zbytu samochodów elektrycznych (ponad połowa światowej sprzedaży), a na kolejnych miejscach znalazły się Stany Zjed-noczone, Japonia, Holandia i Norwegia. Popyt na pojazdy z alternatywnymi źródłami napędu był stymulowany głównie przez do-płaty do zakupu nowych samochodów oraz ulgi podatkowe, wprowadzo-ne przez wiele krajów (m.in. Norwegię, Holandię, Wielką Brytanię, Sta-ny Zjednoczone i Chiny) oraz miast (m.in. Paryż, Amsterdam, Oslo, Szanghaj i Shenzen). Największymi barierami w rozwoju rynku pojaz-dów ekologicznych były: ciągle ich wysoka cena (w porównaniu z pojazdami spalinowymi) oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ładowania akumulatorów.
EN
In the paper, an overview of the world hybrid and electric vehicle market as well as perspectives of its further development were presented. According to the author’s estimation, in 2015, total worldwide sales of hybrid and electric cars (including “plug-in” cars) numbered respectively over 1.8 million and about 0,7 million. Japan and the United States are leaders in hybrid car sales. In 2015, China became the largest electric car market (over a half of the world sales), followed by the United States, Japan, the Netherlands and Norway. Consumer demand for green cars was predominantly stimulated by fiscal incentives such as subsidies and tax breaks introduced by many countries (e.g. Norway, the Netherlands, the United Kingdom, the United States and China) and cities (e.g. Paris, Amsterdam, Oslo, Shanghai and Shenzhen). The main barriers in devel-opment of green car market are still high prices of vehicles (in compari-son to internal combustion cars) and insufficient charging infrastructure.
Year
Issue
5
Pages
37-49
Physical description
Dates
published
2015-09-2015-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e363073a-2a81-4394-8b32-26cf9717c0eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.