PL EN


2016 | 16 | 113-122
Article title

War – Just or Justifiable? A Christian Orthodox Perspective

Content
Title variants
PL
Wojna sprawiedliwa z perspektywy prawosławnej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Being sent to the world Christianity had to determine its moral assessment of different worldly realities, war and peace among them. While the Western tradition rather early developed a just war doctrine, the East took a different path. War has constantly been perceived as evil though in some circumstances necessary and hence justifiable (but strictly speaking neither “just” nor “good”). Both the Greek Fathers and later Eastern authors and Church figures, like Ecumenical Patriarch Bartholomew, would develop their understanding of warfare as “irrational” and an obstacle on every Christian’s path to theosis. The Russian Orthodox Bishops’ The Basis of the Social Concept is a rare example of a more elaborated theory of the justification of warfare.
PL
Inaczej niż na Zachodzie, chrześcijański Wschód o wiele ostrożniej formułował teorię wojny sprawiedliwej (ius ad bellum). Widział wojnę zawsze jako zło, jakkolwiek w pewnych okolicznościach uznawał jej konieczność. W centrum prawosławnej teologii i liturgii jest zawsze pokój jako wyjątkowy i zobowiązujący dar Boży. Angażowanie się w wojnę, nawet jeśli konieczne, staje się przeszkodą na drodze od theosis, która ma być celem dla każdego chrześcijanina. Uznając irracjonalność wojny i niemożliwość jej pogodzenia z wolą Bożą, teologia prawosławna odnotowała jednak próby określenia warunków jej podjęcia, jak i sposobów ograniczenia jej złych skutków (ius in bello). Wielokrotnie przeciwko niegodziwości wojny wypowiadał się Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, a względnie pełne opracowanie etycznych aspektów wojny dali prawosławni biskupi rosyjscy w 2000 r.
Year
Issue
16
Pages
113-122
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii KUL
References
 • Appeal from the Extraordinary Session of the Expanded Convocation of the Holy Synod of Bishops (18.03.2004), www.incommunion.org (15.09.2016).
 • Chryssavgis J. (ed.), Cosmic Grace, Humble Prayer: The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartholomew, Grand Rapids – Cambridge: Eerdmans 2009.
 • Chryssavgis J. (ed.), In the World Yet Not of the World: Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, New York: Fordham University Press 2010.
 • Chryssavgis J. (ed.), On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, New York: Fordham University Press 2012.
 • Forest J., Not What We Have Been Led to Believe, www.incommunion.org (17.09.2016).
 • Goodin D.K., Just-War Theory and Eastern Orthodox Christianity: A Theological Perspective on the Doctrinal Legacy of Chrysostom and Constantine-Cyril, “The Greek Orthodox Theological Review” 48 (2004) 3–4, p. 249–267.
 • Harakas S.S., No Just War in the Fathers (2005), www.incommunion.org (23.09.2016).
 • Harakas S.S., Peace in a Nuclear Context, “The Greek Orthodox Theological Review” 38 (1993) 1–4, p. 81–90.
 • Harakas S.S., Something Is Stirring in World Orthodoxy, Minneapolis: Light & Life Publications 1978.
 • Harakas S.S., The Morality of War, in: J.J. Allen (ed.), Orthodox Synthesis: The Unity of Theological Thought, Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press 1981, p. 67–96.
 • Harakas S.S., Wholeness of Faith and Life: Orthodox Christian Ethics, vol. 1: Patristic Ethics, Brookline: Holy Cross Orthodox Press 1999.
 • LeMasters P., Orthodox Perspectives on Peace, War and Violence, “The Ecumenical Review” 63 (2011) 1, p. 54–61.
 • Maurice’s Strategikon: Handbook of Byzantine Military Strategy, trans. G.T. Dennis, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1984.
 • Miller T.S., Nesbitt J. (ed.), Peace and War in Byzantium: Essays in Honor of George T. Dennis, Washington, D.C.: Catholic University of America Press 1995.
 • Sacred Bishops’ Council of the Russian Orthodox Church, The Basis of the Social Concept (2000), www.mospat.ru (30.08.2016).
 • SCOBA Hierarchs Call upon UN and NATO to Restore Peace and Order in Kosovo (23.03.2004), www.assemblyofbishops.org (15.09.2016).
 • Stoyanov Y., Eastern Orthodox Christianity, in: G.M. Reichberg, H. Syse, N.M. Hartwell (ed.), Religion, War and Ethics: A Sourcebook of Textual Traditions, New York: Cambridge University Press 2014, p. 164–234.
 • Stoyanov Y., Norms of War in Eastern Orthodox Christianity, in: V. Popovski, G.M. Reichberg, N. Turner (ed.), World Religions and Norms of War, Tokyo – New York – Paris: United Nations University Press 2009, p. 166–219.
 • Webster A.F.C., The Pacifist Option: The Moral Argument Against War in Eastern Orthodox Moral Theology, San Francisco – London – Bethesda: International Scholars Publications 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e36857e6-bd8b-45ae-8a25-a6322c4a62e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.