PL EN


2014 | 4(34) | 85-100
Article title

The designing of customer management strategies using ICT tools in Pure Jatomi

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the model of designing a customer management strategy using business ICT tools within a global sports association named Pure Jatomi. First, the basic categories essential for reaching a target of the project are explained (this section presents the results of literature analysis).Next, the general model of designing a customer management strategy (shown as a process map as well, developed on the basis of results of empirical investigation) is shown. Finally, ICT tools which enable acceleration of CLV growth (CLV = Customer Lifetime Value) are presented.
Year
Issue
Pages
85-100
Physical description
Contributors
References
  • Cieśliński W., 2011, Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (eds.), 2010, Zarządzanie wartością klienta, Poltext, Warszawa.
  • Głowicki P., Łasiński G., 2010, Metodyka zarządzania projektami e-learningowymi, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
  • Idzikowski W., 2014, Narzędzia organizacji procesów dyfuzji wiedzy w sektorze usług kosmetycznych, przygotowywana praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.
  • Kumar V., 2010, Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
  • Nycz M., 2009, Business Intelligence as the exemplary modern technology influencing on the development of the enterprise, [in:] Kubiak B., Korowicki A.(eds.) Information management, GUP, Gdańsk.Osterwalder A., Pigneur Y., 2010, Tworzenie modeli biznesowych, podręcznik wizjonera, OnePress, Gliwice.
  • Perechuda K., 2013, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Stosik A., Głowicki P., Zarecka E., 2011, HR Biznes Partner – nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 218.
  • Żyminkowski T., 2009, Zarządzanie wartością w cyklu życia klienta, [in:] Godziszewski B., Kołosowska B., Szołno-Koguc J. (eds.), Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e36a4213-4288-42ea-be44-bc9c79129668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.