PL EN


2019 | 22 | 167-177
Article title

Publikacje za rok 2003

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
22
Pages
167-177
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bujak A., Mała ojczyzna Jana Pawła II: 25 lat pontyfikatu, komp. graf. i red. L. Sosnowski, Kraków 2003.
 • Czaicka E., Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Ziemia Wadowicka na kulturowym tle Małopolski. Program edukacji regionalnej w zakresie języka polskiego w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Kraków 2004, s. 263-269.
 • Gedl-Pieprzyca I., Wartości społeczne w działalności wadowickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w: Społeczny wymiar sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2003, s. 458-465.
 • Glazik A., Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937), Warszawa 2003.
 • Gil Cz. OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Kraków 2003.
 • Gil J., Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, Wadowice 2003.
 • Informator kulturalno-turystyczny Powiatu Wadowickiego, red. R. Stuglik, M. Kręcioch, Wadowice 2003.
 • Kwiatkowska H., Wielki Kolega, Kraków 2003.
 • Makówka A., Zarys historii wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Miscellanea z dziejów kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, S. Zaborniak, „Studia i szkice z historii kultury fizycznej”, nr 1, Rzeszów 2003, s. 83-89.
 • Maliński M., Jan Paweł Wielki. Historia Wielkiego Papieża opowiedziana przez jego długoletniego przyjaciela, Kraków 2003.
 • Matuszczyk A. Beskid Średni: Pasmo Koskowej Góry, Pasmo Pewelskie, Żurawnica, Solniska, Lasek, Wadowice 2003.
 • Moje miasto Wadowice. XXV lat pontyfikatu Jana Pawła II, oprac. J. Jędrygas, Wadowice 2003.
 • Kronika życia i pontyfikatu – Karol Wojtyła – Jan Paweł II, tekst A. Nowak, red. J. Chłap-Nowakowa, Kraków 2003.
 • Nowakowski A., Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kętach w latach 1901-1947, Wadowice 2003.
 • Nowakowski A., Stysło D., Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie (1903-1939), Wadowice 2003.
 • Ormanty A., Rozwój samorządu terytorialnego w regionie wadowickim, Kalwaria Zebrzydowska – Kraków 2003.
 • Paluchowska E., Ziemia Wadowicka na kulturowym tle Małopolski. Program edukacji regionalnej w zakresie geografii w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Kraków 2004, s. 270-272.
 • Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do ojczyzny 1979-2002, sł. Jan Paweł II, fot. A. Bujak, komp. graf. i red. L. Sosnowsk, Kraków 2003.
 • Publikacje za rok 2006, oprac. M. Maślona, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 240-244.
 • Rossa Z., Wiersze dla taty i mamy, Wadowice 2003.
 • Obrazy Sacrum w sztuce: wystawa zorganizowana w ramach Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w sztuce”, t. XXII Biblioteka Zbiorów Historycznych im. M. Wadowity, Muzeum Miejskie w Wadowicach, Wadowice 2003.
 • Satława J., Edukacja regionalna w zakresie przedmiotów ekonomicznych w szkole średniej w zakresie geografii w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Kraków 2004, s. 273-274.
 • Światy Babiej Góry, red. D. Ptaszycka-Jackowska, Zawoja 2005.
 • Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II. The town of John Paul II, red. J. Jędrygas, Wadowice 2003.
 • Wyroba E., Wadowice. Moje miasto. Historia inna niż wszystkie, Wadowice 2003.
 • Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 120-126.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, red. H. Odrozek, Wadowice 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3779f95-6e22-463a-94d8-3f0d3cacaaf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.