PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 205-222
Article title

KONSEKWENCJE WEWNĘTRZNYCH MIGRACJI EDUKACYJNYCH W GOSPODARCZYM PEJZAŻU MIASTA AKADEMICKIEGO (NA PRZYKŁADZIE OPOLSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO)

Content
Title variants
EN
THE CONSEQUENCES OF INTERNAL EDUCATIONAL MIGRATION IN THE ECONOMIC LANDSCAPE OF AN ACADEMIC CITY (THE EXAMPLE OF THE ACADEMIC CENTER IN OPOLE)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na analizie migracji edukacyjnych związanych z podejmowaniem studiów wyższych oraz konsekwencji, jakie mogą nieść dla lokalnego rynku dóbr i usług oraz rynku pracy miasta akademickiego. Konsekwencje te zostały ukazane dla jednego z miast akademickich w Polsce – dla Opola, w którym studia podejmuje ponad 25 tys. studentów, przy czym ok. 90% z nich to migranci edukacyjni, i które charakteryzuje się jednym z najwyższych w Polsce współczynników liczby studentów w stosunku do liczby mieszkańców. Analiza została przeprowadzona w oparciu o wyniki badań empirycznych prowadzonych wśród kwotowo dobranej grupy 1075 studentów wszystkich uczelni wyższych w Opolu.
EN
The aim of the article is to analyze educational migration related to undertaking higher education and its consequences for the local market for goods, services and labor in an academic city. These consequences have been shown for Opole – one of the academic cities in Poland, where more than 25 thousand students take up tertiary education, of which approx. 90% are educational migrants, and which has one of the higheststudent-to-inhabitant ratios. The analysis was conducted based on the results of empirical research conducted among a group of 1075 students of all universities in Opole selected based on quota sampling.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e38b0b99-3329-43db-9855-88dd6ee5030c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.