PL EN


2016 | 5 | 7 | 123-130
Article title

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji a dostęp do informacji publicznej. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 16.12.2015 r.SAB/Wa 796/15

Content
Title variants
PL
Control of Concentration Proceedings and Access to Public Information. Case comment to the judgment of Regional Administrative Court in Warsaw of 16 December 2015, SAB/Wa 796/15
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
5
Issue
7
Pages
123-130
Physical description
Dates
published
2016-11-30
online
2016-11-30
Contributors
 • asystentka w Katedrze Nauk o Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Aleksandrowicz, T.R. (2002). Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warszawa: LexisNexis.
 • Bidziński, M., Chmaj, M. i Szustakiewicz, P. (2010). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Chmaj, M. (2002). Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka. W: M. Chmaj (red.). Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, t. I, Zasady ogólne (s. 11−13). Kraków:.
 • Górzyńska, T. (1999). Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Kraków: Zakamycze.
 • Hauser, R., Niewiadomski, Z. i Wróbel, A. (red.). (2013). Prawne formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego (t. 5). Warszawa: C.H. Beck.
 • Jabłoński, M. (2002). Wejście w życie ustawy o dostępie do informacji publicznych. Acta Universitatis Wratislaviensis – Przegląd Prawa i Administracji, 2396.
 • Jaśkowska, M. (2002). Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: TNOiK.
 • Kłaczyński, M. (2003). Dostęp do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: LEX/el.
 • Miłosz, M. (2011). Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sokolewicz, W. (2005). Komentarz do art. 61 Konstytucji RP. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (t. IV). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Taras, W. (1992). Informowanie obywateli przez administrację. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum – Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e399f6bb-c389-4aca-b6c2-e73833d45b2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.