Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 188-202

Article title

Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski — przyczynek do dialogu kultur

Authors

Content

Title variants

CS
Překlady některých textů současné polské prózy do češtiny — příspěvek k dialogu kultur
EN
Translations of Certain Contemporary Polish Prose Works into Czech — a Contribution to the Dialogue between Cultures

Languages of publication

PL

Abstracts

CS
Autor studie se zabývá problematikou překládání současné polské literatury do češtiny po roce 1989. Připomíná některá fakta z literárního života posledních dvaceti let a analyzuje některé texty současné polské prózy, které byly přeloženy do češtiny. Překladům ani jejich překladatelům není garantováno, že překlady vyjdou tiskem, neexistuje ani systematické vydávání polské literatury v ČR. Na druhé straně se objevují vydané překlady, jež mohou českému čtenáři ukázat Poláka a současné Polsko v úplně jiném image než kdysi. Badatel připomíná prózu Masłowské, která českému čtenáři přiblíží subkulturu „dreserów”, což si vyžaduje od překladatele, který chce do cílového jazyka přeložit veškerý kontext, aby našel odekvátní styl a princip. Poněkud jinak se diskutuje o obrazu Poláků J. Witkowskiego, který se ve svých textech dívá na specifickou komunitu gayů. Konečně na posledním příkladu autor ukazuje, jak M. Szczygiel pohlíží z pohledu Poláka na dějiny Čechů v XX. století (próza "Gottland"). Autor připomíná rovněž fakt, že v obou literárních kulturách probíhají analogické procesy (tematika, výběr jazykových prostředků).
EN
In his paper, the author deals with the topic of rendering the contemporary Polish literature, created after the year 1989, into the Czech language. He reminds the reader of certain facts from the literary life of the last 20 years and analyses certain texts of the contemporary Polish prose which were translated into Czech. It is not guaranteed that the outcome of numerous translations will be ever printed. What is more, Polish literature is not systematically published in the Czech Republic. On the other hand, the translations which have been published may show a Czech reader Polish people and the contemporary Poland in a different light than it was done earlier. The researcher quotes D. Maslowska’s prose, who introduces a Czech reader to the subculture of „dreserzy”(„dresiarze”), which requires a translator to find an adequate style and language in order to render the whole context into the target language. Another approach to the issue of shattering the image of Poles has been taken by J. Witkowski, who looks at the specific gay community in his texts. Finally, in the last example, the author shows how M. Szczygiel, a Pole, views the Czech history in the XXth century (the prose "Gottland"). The author also mentions the fact that there have been analogicalprocesses in both literary cultures (subject matter, selection of means of literature, etc.).

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

188-202

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

author
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

  • Abellán, J.L. Ideas para el siglo XXI. Madrid 1994.
  • Czaplińska, Joanna. „Česká literatura v Polsku v 21. století.” Dokořán, bulletin Obce spisovatelů v Praze 49 (2008).
  • Jedlička, J. České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Praga 1992.
  • Novák, A. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4th ed. Olomouc: 1936—1939.
  • Patočka, Jan. Kim są Czesi? Kraków 1997.
  • Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Ed. H. Ulbrechtová--Filipová. Praga: 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9417

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e3a1b727-0342-4d10-a736-1eb11c6d6af7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.