PL EN


2007 | 3 | 223-239
Article title

Kształtowanie więzi społecznych przez banki spółdzielcze w wymiarze lokalnym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
3
Pages
223-239
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
References
 • Boczar K., Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Warszawa 1986.
 • Chrussides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa 1999.
 • Czas kopania nowych nisz, „NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy, luty 2006.
 • Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Warszawa 2004.
 • Integracja w Imielnie, „Bank Spółdzielczy”, luty 2005, nr 2.
 • Jaworski W.L., Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego, [w:] Bankowość detaliczna, pod red. Rytlewskiej G., Warszawa 2005.
 • Kaszubski R.W., Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce, Warszawa 1998.
 • Kieżun W., Struktury i kierunki zarządzania państwem [w:] Dobre państwo , pod red. Kieżuna W., Kubina J., Warszawa 2004.
 • Kulawik J., Skuteczne strategie „miejskich” banków spółdzielczych, „Bank i rolnictwo”, marzec 2006.
 • Laszkiewicz E. Zaczęło się 15 lat temu, „Głos Banków Spółdzielczych”, marzec 2006, nr 3.
 • Moczuk E., Syndrom nieomylności w działaniach społecznych, [w:] Dobre państwo, pod red. Kieżuna W., Kubina J., Warszawa 2004.
 • Morawski W., Zarys dziejów Komunalnych Kas Oszczędności w Polsce, „Bank i Kredyt”, 1991, nr 10.
 • Pawlak J., Bank z orkiestrą, „Informator Grupy Bankowej”, Poznań 2006, nr 1/126.
 • Policha B., Bankowość spółdzielcza w drodze do Unii Europejskiej, [w:] Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej, pod red. Starczewskiej-Fiedorow M., Poznań 2004.
 • Potocki W., Biznes w parze z kulturą, „Bank i Rolnictwo”, marzec 2006, nr 3.
 • Potoczek A., Teoretyczne i praktyczne zagadnienia społecznego uczestnictwa w rozwoju lokalnym – wprowadzenie do problematyki, [w:] Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, pod red. Potoczka A., Stępnia J., Poznań-Włocławek 2003.
 • Ros J., Najstraszy w grupie. Rozmowa z Pawłem Fabisiakiem, prezesem zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka, „Informator Grupy Bankowej”, Poznań 2006, nr 1/126.
 • Sternberg E., Czysty biznes: etyka biznesu w działaniu, Warszawa 1998.
 • Stępień J., Kapitał społeczny w procesie europejskiej przebudowy, [w:] Społeczeństwo w procesie integracji europejskiej, pod red. Goryńskiej-Bittner B., Stępnia J., Poznań 2002.
 • Stępień J., Siły społeczne a społeczność lokalna [w:] Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, pod red. Potoczka A., Stępnia J., Poznań-Włocławek 2003.
 • Stępień J., Wpływ sił społecznych na rozwój społeczności lokalnych, [w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, pod red. Plawgo B., Zaremby W., Białystok 2005.
 • Stiroh K.J., Czy większe banki są lepsze, „Bankier” 1999, nr 4.
 • Strzelecki A., Zarys prawa bankowego, Włocławek 2000.
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznań 2006.
 • Tabor S., Szanse i zagrożenia banków spółdzielczych, „Bezpieczny Bank”, 2001, nr 3/4.
 • Tarczyńska M., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządowych – kredyty banków, [w:] Zarządzanie finansami lokalnymi, pod red. Kożuch A., Mirończuk A., Białystok 2005.
 • Ulanowski K., Bank pomaga ludziom, „Informator Spółdzielczej Grupy Bankowej, Poznań 2006, nr 1/126.
 • Winczorek P., Dobre państwo – spojrzenie prawnika, [w:] Dobre państwo, pod red. Kieżuna W., Kubina J., Warszawa 2004.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003.
 • Znaniecki F., Siły społeczne w walce o Pomorze, „Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego”, Toruń 1931.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3a516ba-3b8d-4d4a-8179-2181ebbfff5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.