Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 76/1 | 29-34

Article title

Edward Idzi Gobiec (1886–1958) — farmaceuta dorpatczyk, pionier polskiego przemysłu zielarskiego i farmaceutycznego

Content

Title variants

EN
Edward Gobiec (1886–1958) — Pharmacist, Pioneer of Polish Pharmaceutical and Herbal Industry

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Edward Gobiec, urodzony w Warszawie, od dziecka miał zamiłowanie do nauk przyrodniczych. Dlatego obrał sobie zawód aptekarza. Po studiach farmaceutycznych w Dorpacie/Jurewie/Tartu (1909–1911) wrócił do Warszawy. Przez pewien czas pracował w aptece. Potem założył hurtownię farmaceutyczną. Następnie sprzedał ją i zaczął produkować w laboratorium soki roślinne, syropy i różne specyfiki roślinne na podstawie receptury opracowanej przez prof. farmakognozji Jana Muszyńskiego. Swą produkcję oparł na własnej plantacji roślin lekarskich. Jego podręcznik „Vademecum lecznictwa roślinnego” znajdował się w każdej aptece w Polsce.
EN
Edward Gobiec, born in Warsaw, from his early childhood was interested in natural sciences. That is why he became a pharmacist. After graduating from pharmacy studies at the University of Dorpat/Juriew/Tartu (1909– –1911) he came back to Warsaw. For some time he worked at a pharmacy and later set up a pharmaceutical warehouse. After selling it he started to produce plant juices, syrups, and various plant medicines using the prescription of a professor of pharmacognosy Jan Muszyński. The production was based on his own medical plants plantation. His book “Vademecum of plant medicine” could be found in every pharmacy in Poland.
EN
herbal and pharmaceutical industry

Year

Volume

Pages

29-34

Physical description

Contributors

  • Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e3bc5e9b-10e8-475c-bfca-a22bdb43c29b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.