PL EN


2016 | 163 | 349-361
Article title

Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

Authors
Title variants
EN
Paradigm of senility and youth in the fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka
PL
Paradygmat starości i młodości w świecie przedstawionym dramatu feerii Pieśń lasu Łesi Ukrainki
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article represents an analysis of paradigm of senility and youth in the fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka. This paradigm has played an important role in the context of problematic and poetics of the dram. For example, the old heroes are static, they prefer dark, black and grey colors. But young heroes are dynamic and beautiful, they prefer bright colors. The relationships between the old and the young heroes are very difficult.
PL
Autorka przeanalizowała paradygmat starości i młodości w dramacie feerii Pieśń lasu Łesi Ukrainki. Paradygmat ten odegrał ważną rolę w kontekście zagadnień poruszanych w utworze oraz w kontekście specyfiki poetyki dramatu. Na przykład starzy bohaterowie są postaciami statycznymi, ich kreacja związana jest z ciemnymi barwami, dominuje tutaj kolor czarny i szary. Z kolei bohaterowie młodzi są dynamiczni i piękni, preferują kolory jasne. Relacje między postaciami reprezentującymi stare i młode pokolenie są bardzo trudne.
Year
Volume
163
Pages
349-361
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3cd70ec-fb53-4536-8295-fd1c72d3d7ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.