PL EN


2006 | 1(9) | 267-277
Article title

Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój

Content
Title variants
EN
Tourist development in the district of Krynica-Zdrój
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia stanu zagospodarowania turystycznego w gminie Krynica-Zdrój. Omówiono bazę noclegową, komunikacyjną, gastronomiczną i towarzyszącą w gminie Krynica-Zdrój. Ponadto nakreślono kierunki rozwoju turystyki w gminie Krynica-Zdrój, wykorzystując analizę SWOT do ustalenia misji i celów strategii rozwoju produktu turystycznego.
EN
The article entitled the Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój attempts to present the state of tourist development in the district of Krynica-Zdrój. The authors describe accommodation, transport, gastronomic and accompanying conditions in the district of Krynica-Zdrój. Furthermore, they outlined the directions of development for tourism in the district of Krynica-Zdrój with the help of SWOT analysis in order to define the mission and objectives of the tourist product development strategy.
Year
Issue
Pages
267-277
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
References
  • Kotler P. 1980. Marketing Management. Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN 0135579759.
  • Łazarek R. 1999. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 83-86980-60-0.
  • Rogalewski O. 1977. Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WSiP.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Nowosądeckiego. 1988. Nowy Sącz: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
  • Strategia rozwoju gminy uzdrowiskowej Krynica w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3ef8a04-c23d-4687-8355-805de268a89a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.