PL EN


2013 | 1(68) |
Article title

Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęta została próba rekonstrukcji teorii uczenia się egzystencjalnego autorstwa Petera Jarvisa. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały ogólne uwagi na temat potrzeby teoretyzacji pola badawczego andragogiki, a także informacje na temat wykorzystanej metodologii badań. W drugiej części zaprezentowane zostały dwa ujęcia teorii uczenia się egzystencjalnego wraz z podsumowaniem.
EN
The article attempts to reconstruct the theory of existential learning by Peter Jarvis. The first part of the paper presents the general information on the need to theorise the research field of andragogy as well as on the applied research methodology. The second part presents two approaches to the theory of existential learning and the conclusions.
Year
Issue
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Berlin I. (2000), Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Ciczkowski W. (1995), Strukturalizm genetyczny w badaniach nad rozwojem myśli pedagogicznej, [w:] W. Jamrożek, (red.), Stan i perspektywy historii wychowania, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
 • Jarvis P. (1987), Adult learning in the social context, Croom Helm, London.
 • Jarvis P. (1995), Adult and continuing education. Theory and practice, Routledge, Londyn.
 • Jarvis P. (2001), Learning in later life. An introduction for educators and carers, Kogan Page, Londyn.
 • Jarvis P. (2005), Human learning an holistic approach, Routledge, Londyn-Nowy Jork NY.
 • Jarvis P. (2006), Towards a comprehensive theory of human learning, Routledge, Londyn – Nowy Jork NY.
 • Jarvis P. (2007), Globalisation, lifelong learning and the learning society. Sociological perspective, Routledge, Londyn – Nowy Jork NY.
 • Jarvis P. (2008), Democracy, lifelong learning and the learning society. Active citizenship in a late modern age, Routledge, Londyn – Nowy Jork NY.
 • Jarvis P. (2009a), Learning to be a person in society, Routledge, Nowy Jork NY.
 • Jarvis P. (2009b), Learning to be a person in society. Learning to be me, [w:] K. Illeris, (red.), Contemporary theories of learning. Learning theorists…in their own words, Routledge, Nowy Jork NY.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kenneth A. (2005), Explorations in classical sociological theory. Seeing the social world, Pine Forge Press, Thousand Oaks CA.
 • Malewski M. (1990), Andragogika w perspektywie metodologicznej, Prace Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Malewski M. (1996), Andragogika i jej metodologiczne dylematy jako dyscypliny naukowej, [w:] T. Wujek, (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Malewski M. (2006), W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2 (34).
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 • Merriam, S.B, Caffarella, R.S. (1999), Learning in adulthood. A comprehensive guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco CA.
 • Reber A., Reber E. (2008), Słownik psychologii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Sartre J.P. (2001), Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, De Agostini, Warszawa.
 • Śliwerski B. (2003), Edukacja, [w:] E. Różyczka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa
 • Śliwerski B. (2004), Metateoretyczne badania teorii wychowania, [w:] T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Strelau J. (2007), Psychologia. Podręcznik akademicki – Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk.
 • Szymczak M. (1979), Słownik języka polskiego, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e3f75740-8749-4c90-b370-5b1c7bb20a05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.