PL EN


2014 | 10 | 293-301
Article title

Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie

Content
Title variants
Rescue excavations on a Roman period settlement in Krzęcin, Choszczno commune, West Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
10
Pages
293-301
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Godłowski K. 1981. Kultura przeworska, [w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, red. J. Wielowiejski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 57–135.
 • Hamling A. 1958a. Cmentarzysko ludności kultury „łużyckiej” w Krzęcinie, pow. Choszczno, „Materiały Zachodniopomorskie” 2 (1956), 41-112.
 • Hamling A. 1958a. Grób z okresu rzymskiego odkryty w Krzęcinie, pow. Choszczno, „Materiały Zachodniopomorskie” 3 (1957), 17-24.
 • Hauptmann T. 2010. Das germanische Graberfeld von Prądno, Kr. Myślibórz (ehem. Rahmhutte, Kr. Soldin), Poznań.
 • Kondracki J. 1981. Geografia fizyczna Polski, wyd. IV, Warszawa.
 • Machajewski H. 2010. Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Epoka Żelaza, Poznań.
 • Messal S., Rogalski B. 2013. Wstępne wyniki prospekcji archeologicznej koryta Małej Iny w miejscowości Lubiana, gm. Pełczyce, pow. Choszczno, „Materiały Zachodniopomorskie NS” 9/1 (2012), 455-467.
 • Schuster J. 2007. Wpływy wielbarskie na zachód od Odry [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, 433–456.
 • Wołągiewicz Ryszard. 1961. Wyniki badań ratunkowych na stanowisku produkcyjnym z okresu rzymskiego w Choszcznie-Kwiatowie w 1960 r., „Materiały Zachodniopomorskie” 6 (1960), 75-96.
 • Wołągiewicz Ryszard. 1981a. Kultura oksywska i wielbarska [w:] Prahistoria Ziem Polskich, t. 5, red. J. Wielowiejski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 135–191.
 • Wołągiewicz Ryszard. 1981b. Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej [w:] Problemy kultury wielbarskiej, red. T. Malinowski, Słupsk, 79–106.
Notes
Dział: Odkrycia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e404ffd9-8b5b-4ce2-81c5-c3c7b8a1324f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.