Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 153-174

Article title

Workers’ Representation in France

Title variants

PL
Reprezentacja pracowników we Francji

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
W ramach niniejszego opracowania zostały omówione najważniejsze, wybrane problemy dotyczące reprezentacji pracowników we Francji na poziomie krajowym oraz na poziomie zakładu pracy. Regulacje w tym obszarze są bardzo liczne i złożone, co wynika z długotrwałego procesu ewolucji dialogu społecznego we Francji. Charakterystyczną cechą tego dialogu jest wielość podmiotów i instytucji uprawnionych do jego prowadzenia na poziomie zarówno krajowym, jak i zakładowym. Z dniem 1 maja 2008 r. wszedł w życie nowy Kodeks pracy. Składa się on z ośmiu części poprzedzonych rozdziałem wprowadzającym, dotyczącym dialogu społecznego. W procesie tworzenia i stosowania prawa pracy ważną rolę odgrywają partnerzy społeczni. Każdy projekt zmian w sferze prawa pracy musi być wcześniej skonsultowany z reprezentatywnymi partnerami społecznymi, uprawnionymi do wszczęcia i prowadzenia negocjacji, których wynik jest wiążący dla organów stanowiących prawo. Główne kierunki rządowej aktywności w sferze prawa pracy oraz harmonogram podejmowania działań w tym zakresie muszą być każdorazowo przedyskutowane w ramach Narodowej Rady Negocjacji Zbiorowych.

Journal

Year

Volume

60

Pages

153-174

Physical description

Contributors

  • University of Economics in Katowice

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e419071b-645f-41ec-9cd7-b4f5c9a1b0c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.