Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1(15) | 29-44

Article title

Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku

Content

Title variants

EN
Knowledge Economy and Regional Development: The Case of the Central Region in Mexico

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Teoria gospodarki opartej na wiedzy jest w ostatnich latach coraz silniejszym nurtem analizy rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autor wskazuje na pewne obszary charakterystyczne dla gospodarki wiedzy: przyspieszenie wytwarzania wiedzy; wzrost znaczenia kapitału niematerialnego w makroekonomii; innowacyjność jako działalność wiodącą oraz rewolucję w zasobach wiedzy. Nadrzędnym celem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy dwoma znaczącymi zjawiskami: gospodarką opartą na wiedzy i rozwojem regionalnym w odniesieniu do konkretnego regionu (Regionu środkowego Meksyku). Kluczowym elementem analizy jest włączenie zjawiska globalizacji. Głównym zadaniem artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie: Czy możliwe jest, aby gospodarka w Regionie środkowym Meksyku stała się gospodarką opartą na wiedzy? W ostatniej części przywołano niektóre dane obrazujące poziom rozwoju gospodarki wiedzy w Regionie środkowym w trzech jej aspektach: potencjale, poniesionych nakładach oraz widocznych efektach.
EN
In the last years, the knowledge economy approach has started to gain strength in the analysis of the economic and social reality. The author presents four fields that characterize the knowledge economy, namely: the acceleration of the knowledge production, intangible capital increase in the macroeconomic field, innovation as a dominant activity and revolution in the knowledge means. The main objective of this text is to find a relationship between two great phenomena knowledge economy and regional development landed on a concrete region (Central Region of Mexico). Essential to this analysis is the inclusion of the third great current phenomenon: globalization. Article presents also an overview of the conceptual framework of knowledge economy and its relationships with the Central Region of Mexico. The main hypothesis of this work consists of giving an answer for the question: Are there any possibilities for this region to join the knowledge-based economy, taking into consideration the existing elements of such an economy here? The last part of the article gives some data that describe the development level of the knowledge economy in the Central Region in three aspects: abilities, efforts and outcomes.

Contributors

References

 • Aguayo Quezada S., 2002, Mexico en Cifras, Grijalbo, Mexico D.F.: Editorial Hechos Confiables.
 • Antonelli C., 2000, "Collective Knowledge Communication and Innovation: The Evidence of Technological District", Regional Studies, t. 34, nr 6, s. 535-547.
 • Anuario de Estadisticas por Entidad Federativa, Edición 2002, Aguascalientes, Ags.: INEGI.
 • Archibugi D., Michie J. (red.), 1997, Technology, Globalisation and Economic Performance, Cambridge University Press: Cambridge.
 • Bassols Batalia A., 1992, Mexico: Formación de regiones económicas, Mexico D.F.: UNAM.
 • Casas R. (coord.), 2002, La formación de redes de conocimiento. Una perspectiva regional desde Mexico, Barcelona: UNAM, Anthropos Editorial.
 • Castells M., 2001, "La ciudad de la Nueva Economia", Papeles de Población, enero-marzo, nr 27, Toluca, Mex.: UAEM, s. 207-221.
 • Corona L. (coord.), 1997, Cień empresas innovadoras, Mexico D.F.: Miguel Angel Porrua.
 • David P.A., Foray D., 2002, "Fundamentos económicos de la sociedad del conocimiento", Comercio Exterior, La economia del conocimiento, t. 52, nr 6, s. 471-484.
 • Feldman M.P., Mansard N. (red.), 2002, Institutions and Systems in the Geography of Innovation, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publisher.
 • Foray D., Mairesse J., 2002, "The Knowledge Dilemma and the Geography of Innovation" (w:) M.P., Feldman, N. Mansard (red.), Institutions and Systems in the Geography of Innovation, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publisher.
 • Kukliński A., Orłowski W.M. (red.), 2000, The Knowledge Based Economy: Global Challenges of the 21st Century, Warsaw: State Committee for Scientific Research, Republic of Poland.
 • Łukaszewicz A., 2001, Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Warszawa: Editorial Key Text.
 • OECD, 2000, (A) New Economy? The Changing Role of lnnovation and Information Technology in Growth, Paris: OECD.
 • Preer R.W., 1992, The Emergence of Technopolis. Knowledge-Intensive Technologies and Regional Development, New York: Prager.
 • Relación de Actividades, 2001, Documento inedito, Ayuntamiento de Barcelona.
 • Rifkin J., 2000, La era del acceso. La revolución de la nueva economia, Barcelona-Buenos Aires-Mexico: Paidós.
 • Rózga Luter R., 1996, "Mexican Experience in Developing Regional Innovation System", Paper presented for ACSP/AESOP Joint International Congress Local Planning in a Global Environment, July 25-28, 1996, Toronto, Canada.
 • Rózga Luter R., 2000, "Elements of Knowledge-Based Economy in Mexico: Towards a Regional System of Innovation" (w.) A. Kukliński, W.M. Orłowski (red.), The Knowledge-Based Economy: Global Challenges of the 21st Century, Warsaw. State Committee for Scientific Research, Republic of Poland.
 • Rózga Luter R., 2002, "Hacia ima geografia de innovación en Mexico", Nueva Antropologia. Revista de Ciencias Sociales, CONACULTA, INAH, Universidad de la Ciudad de Mexico, t. USDEXVII1, nr 60, Febrero.
 • Świtalski W., 2000, "The Knowledge-Based Economy Paradigm: From Factographic Research to Model Building" (w.) A. Kukliński, W.M. Orłowski (red.), The Knowledge-Based Economy: Global Challenges of the 21s'Cen-tury, Warsaw. State Committee for Scientific Research, Republic of Poland.
 • Villavicencio D., 2002, "Presentación. Economia del conocimiento", Comerdo Exterior, La economia del conocimiento, t. 52, nr 6, s. 468-470.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e41c1323-70ac-4010-8e2d-8001775e35e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.