PL EN


2014 | 3(33) | 185-203
Article title

Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych

Authors
Content
Title variants
EN
Competitive position of the main producers and exporters of oilseeds and vegetable oils in the intra-eu trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zidentyfikowanie pozycji konkurencyjnej największych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w 2004 i 2012 roku. Badania zrealizowano z wykorzystaniem celowo dobranego zestawu ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post. Ponadto oszacowano udziały badanych krajów w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz względną intensywność eksportu nasion oleistych i olejów roślinnych w poszczególnych państwach. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że najwięksi producenci i eksporterzy nasion oleistych w UE, z wyjątkiem Niemiec w handlu rzepakiem i soją oraz Holandii w obrotach rzepakiem i słonecznikiem, byli konkurencyjni na Jednolitym Rynku Europejskim. Pomijając olej sojowy, wytwarzany w UE głównie z surowca importowanego, przewagi konkurencyjne większości analizowanych krajów zmniejszały się wraz ze stopniem przetworzenia produktów i w wymianie olejami były niższe.
EN
The aim of the paper was to assess the competitive position of the main producers and exporters of oilseeds and vegetable oils in the intra-EU trade in 2004 and 2012. The competitiveness was assessed with the use of a selected set of quantitative measures of international competitive position. Moreover, some shares of the analysed countries in the intra-EU trade, as well as relative export intensity of oilseeds and vegetable oils in these countries were estimated. On the basis of the conducted analyses it is possible to conclude that apart from Germany in trade in rapeseed and soya beans, as well as the Netherlands in trade in rapeseed and sunflower-seed, the main producers and exporters of oilseeds were competitive on the Single European Market. Excluding soya-bean oil produced in the EU mainly from imported raw material, competitive advantage of most of the countries decreased together with the level of processing and was lower in trade in vegetable oils.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Agriculture in the European Union – Statistical and economic information 2012, European Union,Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2012.
 • Basiron Y., 2001. Global oils and fats business: challenges in the New Millennium. Oil Palm Ind.Econ. J. 1, 1-9.
 • Boczar P., Sznajder M., 2011. Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005.Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • ComExt-Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ [dostęp: 6.11.2013].
 • FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx [dostęp: 5.01.2014].
 • Frohberg K., 2000. Konkurencyjność polskiego rolnictwa. W: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Red. E. Majewski, G. Dalton. SGGW,Warszawa.
 • Frohberg K., Hartmann M., 1997. Comparing measures of competitiveness. Discussion Paper No.2. IAMO, Halle.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J., 1971. The empirical measurement of intra-industry trade. Economic Record 47(4), 494-517.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J., 1975. Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products. Wiley, New York.
 • Gunstone F., 2000. A change worth nothing. Inform 11(6), 599-600.
 • Jaafar M., Sukaimi J., 2001. The future of palm oil in the New millennium in Malaysia. Burotrop Bull. 16, 10-13.
 • Jagiełło M., 2003. Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Studia i Materiały nr 80. IKCHZ, Warszawa.
 • Kim I.S., Binfield J., Patton M., Zhang L., Moss J., 2013. Impact on increasing liquid biofuel usage on EU and UK agriculture. Food Policy 38, 59-69.
 • Krautgartner R., Henard M., Rehder L.E., Boshnakova M., Dobrescu M., Flach B., Wilson J.,
 • Bettini O., Guerrero M., Bendz K., Foreign Agricultural Service, 2013. EU-27 Oilseeds and Products Annual. Ample Soybean World Supplies to Boost EU-27 Soybean Meal Consumption.USDA. Raport dostępny: http://www.thefarmsitecom/reports/contents/EUOilseedsMay2013.pdf.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J., 1995. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Raporty – Studia nad konkurencyjnością. Instytut Rozwoju i StudiówStrategicznych, Warszawa.
 • Metzger J.O., Bornscheuer U., 2006. Lipids as renewable resources: current state of chemical and biotechnological conversion and diversification. Appl. Microbiol. Biot. 71(1), 13-22.
 • Niewiadomski H., 1984. Surowce tłuszczowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Parkhomenko S., Möller Ch., Deblitz C., Riedel J., 2003. Ein Vergleich der Weltweit wichtigsten Anbauregionen fűr Ölsaaten. Institut fűr Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume Bundesforschungsanstalt fűr Landwirtschaft (FAL), Braunschweig.
 • Pawlak K., 2013. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Pawlak K., Poczta W., 2011. Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa.
 • Zanetti F., Monti A., Berti M.T., 2013. Challenges and opportunities for new industrial oilseed crops in EU-27: a review. Ind. Crop Prod. 50, 580-595.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4242320-414f-44e7-9176-b8516e44c825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.