Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 13-25

Article title

Sharing economy vs. access economy – wybrane aspekty terminologiczne i metodologiczne

Content

Title variants

EN
Sharing economy vs. access economy − chosen terminological and methodological aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy była próba rozwiązania problemów terminologicznych i metodologicznych towarzyszących gospodarce opartej na dostępie i dzieleniu się w świetle rozważań różnych autorów. Problem ten jest istotny z punktu widzenia panującego obecnie chaosu pojęciowego, braku „dyscypliny terminologicznej” w tym zakresie, jak również braku potwierdzonej empirycznie teorii, która opisywałaby modele gospodarki dostępu i dzielenia się. W pracy zaprezentowano odmienne podejścia związane z terminologią dotyczącą gospodarki dostępu i gospodarki dzielenia się, powołując się na stanowiska R. Botsman i R. Rogersa, L. Lessiga, A. Kisila oraz G.M. Eckhardt i F. Bardhi. Istota tego zagadnienia wydaje się współcześnie bardzo ważna, albowiem modele aktywności gospodarki dostępu i gospodarki dzielenia się zyskują coraz większą popularność, trudności zaś we właściwym określeniu, czym w rzeczywistości te gospodarki są i jakie formy działalności obejmują, rodzą różne konsekwencje w zakresie m.in. polityki podatkowej czy tworzenia struktur gospodarki podziemnej.
EN
The aim of the work is an attempt to solve the terminological and methodological problems which accompany the access and sharing economy in the light of considerations taken by various authors. This issue is important because of the conceptual chaos, the lack of the “terminological discipline” in this regard, as well as empirically confirmed theory which would characterise the economy models for access and sharing economy. In the work the author presented different approaches related to the terminology of the access and sharing economy, referring to Rachel Botsman and Roo Rogers, Lawrence Lessig, Alexander Kisil and Harvard economists: Giana M. Eckhardt and Fleur Bardhi. The essence of this issue seems to be very important today, as the activity models of the access and sharing economy are gaining more and more popularity and difficulties in the correct definition what in fact these economies are and which activities they include, raises different consequences in terms of for example: state tax policies, or developing the structures of the underground economy.

References

 • Botsman R., 2015, Defining the Sharing Economy: What is collaborative consumption – and what isn’t?, http://www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborativeconsumption-and-what-isnt/5 (07.06.2018).
 • Botsman R., Rogers R., 2011, What’s Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, Collins, London.
 • Eckhardt G.M., Bardhi F., 2015, The sharing economy isn’t about sharing at all, https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all (07.06.2018).
 • Felber Ch., Skowrońska E., 2014, Gospodarka Dobra Wspólnego: model ekonomii przyszłości, Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów.
 • Formica P., 2014, The Role of Creative Ignorance: Portraits of Pathfinders and Path Creatorss, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A., 2015, The Sharing Economy: Why people participate in collaborative consumption, Journal of the Association for Information Science and Technology, no. 1.
 • Kemper D., Meyer V., Van Rys J., Sebranek P., 2015, Fusion: Integrated Reading and Writing, Cengage Learning, Boston.
 • Kornai J., 2014, Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Lessig L., 2009, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Matti-Lahti V., Selosmaa J., 2013, Fair Share: Towards a New Collaborative Economy, Atena, Kustannus Oy.
 • Ratajczak M., 2015, Sharing economy, czyli rewolucja na miarę zakupów online?, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/sharing-economy-czyli-rewolucja-na-miare-zakupow-online-249003 (07.06.2018).
 • Shirky C., 2011, Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers Into Collaborators, Penguin Books Ltd, London.
 • Stephany A., 2015, The Business of Sharing: Making It in the New Sharing Economy, Palgrave Mac- Millan, Basingstoke.
 • Zobrist L., Grampp M., 2015, The Sharing Economy: Share and Make Money. How Does Switzerland Compare?, Deloitte AG, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e42cbe0f-620f-45d6-96d0-0f7b102d9957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.