PL EN


2018 | 2(104) |
Article title

Identyfikacja baniek cenowych na lokalnych rynkach mieszkaniowych w Polsce z wykorzystaniem testu GSADF

Content
Title variants
EN
Identification of price bubbles in local housing markets in Poland using the GSADF test
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krajowy rynek mieszkaniowy doświadczył w latach 2006-2007 ponadprzeciętnego wzrostu cen nieruchomości. Zainicjowało to dyskusję nad przyczynami i charakterem obserwowanego fenomenu cenowego. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy na rynkach mieszkaniowych w Polsce rzeczywiście wystąpiła bańka cenowa? Badaniem objętym zostały rynki mieszkaniowe miast wojewódzkich w okresie 2003-2016. Do detekcji baniek cenowych zastosowano zaproponowany przez Phillipsa, Shi i Yu test GSADF. Procedurą testową objęto wskaźniki P/I (price/income) wyznaczone dla poszczególnych rynków lokalnych.
EN
Polish housing market experienced in 2006-2007 an above-average increase in property prices. This initiated a discussion on the causes and nature of the observed price phenomenon. The article tries to answer the question whether there was indeed a price bubble in the housing markets in Poland? In the research housing markets of voivodship capital cities were investigated in the period 2003-2016. The GSADF test proposed by Phillips, Shi and Yu was applied to detect the price bubbles. The test procedure covered P/I (price/income) ratios estimated for individual local markets.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Arshanapalli, B, Nelson, W. (2008). A Cointegration Test to Verify the Housing Bubble. The International Journal of Business and Finance Research, 2(2), 35-43.
 • Bełej, M. (2016). Ekonomia złożoności w badaniach rynków nieruchomości. Studia Ekonomiczne, 3, 462-482.
 • Brunnermeier, M., Schnabel, I. (2015). Bubbles and Central Banks: Historical Perspectives. CEPR Discussion Papers 10528.
 • Cadil, J. (2009). Housing Price Bubble Analysis – Case of the Czech. Prague Economic Papers, 1, 38-47.
 • Caspi, I., Katzke, N., Gupta R. (2015). Date Stamping Historical Oil Price Bubbles: 1876-2014. Research Institute for Econometrics Discussion Paper no 3-15.
 • Case, K, Shiller, R. (2003). Is There a Bubble in the Housing Market? Brookings Papers on Economic Activity, 2, 299-362.
 • Gerding, E.F. (2007). Laws Against Bubbles: An Experimental-Asset-Market Approach to Analyzing Financial Regulation. Wisconsin Law Review, 5.
 • Główka, G. (2016). Finansowe determinant bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Prace WNEiZ US, 45/1, 91-105.
 • Himmelberg, C., Mayer, C, Sinai, T. (2005). Assessing High House Prices: Bubbles, Fundamentals and Misperceptions. Journal of Economic Perspectives, 19(4), 67-92.
 • Hott, C., Monnin, P. (2008). Fundamental Real Estate Prices: An Empirical Estimation with International Data. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 36(4), 427-450.
 • Kindleberger, C. P., Aliber, R. Z. (2005). Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 • Lind, H. (2008). Price Bubbles on the Housing Market: Concept, Theory and Indicators. Working Paper No. 58.
 • Lob, D. (2008). The Anatomy of Bubbles and Busts – And the Opportunities They Create. Bernstein Journal, 4(1), 1-8.
 • Łaszek, J. (2007). Ryzyko rynku nieruchomości w Polsce z perspektywy doświadczeń na rynku USA. Zeszyty BRE Bank – CASE, 92, 9-16.
 • Phillips, P., Shi, S., Yu, J. (2015). Testing for Multiple Bubbles: Historical Episodes of Exuberance and Collapse in the S&P 500. International Economic Review, 56(4), 1043-1078.
 • Phillips, P., Shi, S., Yu, J. (2012). Testing for multiple bubbles. Cowles Foundation Discussion Paper 1843. Yale University.
 • Schiller, T. (2006). Housing: Boom or Bubble? Business Review Q4 2006, 9-18.
 • Trojanek, R.. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Widłąk, M. (2010). Dostosowanie indeksów cenowych do zmian jakości. Metoda wyznaczania hedonicznych indeksów cen i możliwości ich zastosowania dla rynku mieszkaniowego. Materiały i Studia NBP, 247.
 • Żelazowski, K. (2007). Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości,15(1-2), 139-148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e437eb08-8f14-4adf-9c6e-3900a6e4527e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.