PL EN


2016 | 8 | s. 353-376
Article title

Od nauczyciela do refleksyjnego badacza procesów edukacyjnych czyli uwag kilka o kompetencjach pedagogiczno-badawczych nauczycieli muzyki

Content
Title variants
EN
From a teacher to a reflexive researcher of educational processes – namely, a few remarks on music teachers' pedagogical-research competence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor analizuje dostępną literaturę naukową dotyczącą kompetencji nauczyciela muzyki w kontekście budowania kultury ewaluacyjnej szkoły. Realizowany od lat 80’ model nauczyciela-dyrygenta chóru wydaje się anachroniczny na potrzeby animowania środowiska szkolnego i pozaszkolnego do uczestnictwa w kulturze. Z tego wynika konieczność budowania modelu nauczyciela muzyki – badawcza zjawisk edukacyjnych wpisującego się w nurt szybko zmieniającej się kultury, która oczekuje reakcji na te przemiany i wymaga znajomości przez nauczycieli zdolności, preferencji, osobowości i inteligencji dziecka. Zaproponowano więc nowy model nauczyciela muzyki z wiodącą kompetencją (auto)ewaluacyjną zwaną też badawczą.
EN
The author analyses the available academic literature concerning a music teacher's competence in the context of building the evaluation culture of school. Applied since 1980s, the model of a teacher-choir conductor seems to be anachronic for the purposes of animating the school- and the after-school environments to get involved in culture. Owing to this fact, there appears the need of building the model of a music teacher-researcher of educational phenomena and meeting the ever-changing culture expecting the reaction to these transformations and requiring the teacher knowledge of child's ability, preference, personality and intelligence. What is suggested is the new model of a music teacher with the leading (self-)valuation competence, also called research-related.
Year
Volume
8
Pages
s. 353-376
Physical description
Contributors
  • Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4448730-8f33-452b-9b6a-bc3c84c64887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.