Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 189-199

Article title

Na rozdrożu: między autentycznym życiem a uzależnieniem od siebie. Dlaczego tak trudno się zmienić?

Authors

Content

Title variants

EN
At the crossroads: between the authentic life and addiction to oneself. Why is it so hard to change oneself?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Addiction is a process which is rightly associated mainly with psychoactive and risky substances, as well as various behaviours which “get out of control”. However, psychologists point at addiction to oneself and describe it as a situation in which the addicted person lacks self-consciousness and consequences of his or her own deeds. Changes, introduced in order to avoid addiction to oneself, show also need to reform and improve a style of life especially when it is too stiff or unilateral. Addiction to oneself or authentic life – it is a choice between lack of influence on one’s life on the one hand and autonomous and authentic personality on the other.

Year

Issue

Pages

189-199

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
 • Blumenthal N., Uzależnienie od siebie. Dlaczego tak trudno się zmienić i co można na to poradzić, Gliwice 2009.
 • Chmielewska-Łuczak D., Komunikacja w wirtualnej przestrzeni [w:] Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, red. J. Klebaniuk, Wrocław 2006.
 • Dąbrowski K., Co to jest zdrowie psychiczne, [w:] Zdrowie psychiczne, red. K. Dąbrowski, Warszawa 1985.
 • Dodziuk A., Kapler L., Nałogowy człowiek, Warszawa 2007.
 • Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2006.
 • Jampolsky L., Leczenie uzależnionej osoby, Warszawa 2011.
 • Kuleta M., Trzópek J., Zmiana stylu życia jako efekt przezwyciężenia kryzysu – szansa czy konieczność?, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, red. D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, Toruń 2003.
 • Lelonek-Kuleta B., Współczesna kultura a zachowania nałogowe, „Świat Problemów” 2012, nr 4.
 • Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Warszawa 2010.
 • Ogińska-Bulik N, Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą?, http://www.swiatproblemow.pl/2014_02_1.html.
 • Mellibruda J., Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 • Mellibruda J., Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/675-psychologiczna-koncepcjamechanizmow-uzaleznie nia.html.
 • Pilecka B., Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia, Kraków 2004.
 • Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków 1991.
 • Pospiszyl K., Narcyzm, drogi i bezdroża miłości własnej, Warszawa 1995.
 • Zaborowski Z., Problemy psychologii życia, Warszawa 2001.
 • Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Warszawa 1999.
 • Zubrzycka-Nowak M., Czym jest uzależnienie od drugiej osoby, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8964

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e456d91a-05a0-4a21-a162-5b0af7dc253d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.