PL EN


2014 | 166 | 261-271
Article title

Pomoc publiczna na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2002-2010

Content
Title variants
EN
State Aid for Restructuring of the Hard Coal Mining Industry in the European Union's Competition Policy in the Period 2002-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
State aid in the hard coal mining industry reflects the long-term EU policy on balanced support for adaptation and restructuring processes in this sector. The greatest beneficiaries of the restructuring aid in 2002-2010 were mines in Germany, Spain, Poland, France and Romania. The reform of the coal sector in Poland to 2003 was characterized by poor effectiveness due to the recurring problem of rising debt, fear of political consequences and strong industry lobbies. Improvement of a technological innovation degree in Polish mines implies the need to provide increased funds for research and development, training employees and environmental protection. This will ensure more effective management of change, transforming coal mines in modern and profitable companies.
Year
Volume
166
Pages
261-271
Physical description
Contributors
References
  • Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, red. M. Krasnodębska- -Tomkiel, UOKiK, Warszawa 2010, s. 343.
  • J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy, Poltext, Warszawa 2009, s. 35.
  • R.A. Musgrave, The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York 1959.
  • A. Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, PWN, Warszawa 1990, s. 41.
  • A. Fornalczyk, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w UE i Polsce, KIE, Warszawa 1998, s. 43.
  • A. Michoński, Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - dostosowania Polski, w: Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, red. U. Płowiec, Placet, Warszawa 2000, s. 156.
  • Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, US, Szczecin 2008, s. 167.
  • H. Ćwikliński, Polityka gospodarcza, UG, Gdańsk 2003, s. 152.
  • E. Kaliszuk, Dziedziny polityki wspólnotowej wykorzystywane do realizacji celów polityki przemysłowej, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 9, s. 39-40.
  • E. Kaliszuk, Czy koniec nierentownych kopalni węgla kamiennego w Unii Europejskiej?, "Wspólnoty Europejskie" 2010, nr 4, s. 36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e468ab47-8a16-4df0-87c2-9201c0144504
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.