PL EN


2010 | 2(16) | 79-86
Article title

Information technologies in international project management

Content
Title variants
PL
Technologie informacyjne w zarządzaniu projektami międzynarodowymi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the process of project management from an international perspecive. Particular attention has been put on presentation of the most popular information technologies which have the key meaning in the context of project completion by organisations from various countries. The article is based on literature and experiences of the author as a trainer, consultant and a coordinator of numerous international projects.
PL
Artykuł prezentuje proces zarządzania projektami w ujęciu międzynarodowym. Szczególną uwagę poświęca się prezentacji najpopularniejszych technologii informatycznych, mających kluczowe znaczenie w kontekście realizacji projektów przez organizacje z różnych krajów. Artykuł powstał w oparciu o literaturę oraz doświadczenia autorki jako trenera, konsultanta i realizatora wielu projektów międzynarodowych.
Year
Issue
Pages
79-86
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
 • Faculty of Management, Cracow University of Economics; Danmar Computers
References
 • Baccarini D., Salm G., Love P.E.D. 2004. "Management of risk in information technology projects". Industrial Management and Data Systems, vol. 104, no. 4, pp. 286–295.
 • Bosschers E. 2003. Zarządzanie projektem: Model najlepszych praktyk. Krakow: IFC PRESS & Nowe Motywacje. ISBN 83-913519-5-5.
 • Low S.P., Shi Y. 2001. "Cultural influences on organizational processes in international projects: two case studies". Work Study, vol. 50, no. 7, pp. 276–285.
 • Miller S. 1993. Stealth Management. New York: McGraw-Hill. ISBN 10 0963531603.
 • Nalepka A., Kozina A. 2006. Podstawy badania struktur organizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 978-83-7252-346-4.
 • Nosal E. 2004. "Management by Projects jako nowoczesny sposob zarządzania przedsiębiorstwem". In: Przedsiębiorczość i innowacyjność MŚP – wyzwania współczesności. Ed. A. Kaleta, K. Moszkiewicz, L. Woźniak. Prace Naukowe AE, no. 1030. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Nosal E. 2006. "Koncepcja zarządzania projektami na przykładzie realizowania projektow finansowanych ze środków unijnych". In: Zmiany gospodarcze i społeczne w integrującej się Europie. Ed. J. Adamczyk. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, no. 226. Zarządzanie i Marketing, no. 6. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • Pawlak M. 2001. "Zarządzanie projektami". Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, no. 8, pp. 34–39.
 • Pawlak M. 2004. "Struktury organizacyjne zarządzania projektami". Przegląd Organizacji, no. 1, pp. 15–18.
 • Pawlak M. 2007. Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301150419.
 • Perspectives. 1997. "Teamwork and the high performance company". Management Development Review, vol. 10, no. 6/7, pp. 236–238.
 • Project Management Institute [PMI]. 2000. A guide to project management body of knowledge. Pennsylvania, Newton Square: PMI Inc. ISBN 1-880410-12-5.
 • Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14846-1.
 • Turner J.R., Huemann M., Keegan A.E. 2007. "Human resource management in the project oriented organization: Employee well being and ethical treatment". In: Gower handbook of project management. Ed. J.R. Turner. Hampshire: Gower Publishing Ltd. Aldershot. ISBN 9780566088063.
 • Wysocki R.K., Mc Gary R. 2005. Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion. ISBN 83-7361-861-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e46d049b-cd04-419f-ab60-d4cc00abbf2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.