PL EN


2013 | 4 | 1 | 47-60
Article title

Wykorzystanie „prawa dołka” w kierowaniu zmianą

Content
Title variants
EN
How to use „the law of efficiency falldown” in practice of change managing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł rozpoczyna przedstawienie istoty „prawa dołka” oraz determinant kształtujących czas trwania i głębokość spadku sprawności organizacji w okresie zmian. Zwrócono uwagę, że menedżerowie mają wpływ na ową krzywą sprawności. Na tym tle przedstawione zostały kierunki działań zmniejszających koszty zmian związane z czasowym obniżeniem sprawności organizacji. Skorelowano je z poszczególnymi fazami procesu zmian.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
47-60
Physical description
Contributors
  • Prof., Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot,
  • Prof., Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot,
author
References
  • 1. Barabasz A. (2009), Rozwój i zmiany w małej firmie, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • 2. Curie R.M. (1963), Work study, BIM, London.
  • 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002), Zarządzanie Organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
  • 4. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego Menedżera, Difin, Warszawa.
  • 5. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa.
  • 6. Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • 7. Skalik J. (red.) (1998), Projektowanie organizacji instytucji, Akade-mia Ekonomiczna, Wrocław.
  • 8. Suszyński C. (2012), Zarządzanie zmianami – wyzwania ambidextrous organization (zarys problematyki), w: Systemy i procesy zmian w zarządzaniu, Barabasz A., Bełz G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e46f7a18-92e8-41a3-a591-591acdc525b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.