PL EN


2017 | 2(20) | 107-114
Article title

ZNACZENIE WYCIECZEK W SZKOLNEJ EDUKACJI GEOGRAFICZNEJ

Content
Title variants
EN
THE INFLUENCE OF SCHOOL TRIPS ON GEOGRAPHY EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim w latach 2005–2015, których celem była ocena postrzegania własnego regionu przez uczniów świętokrzyskich gimnazjów. Wyniki badań wskazują, że edukacja regionalna realizowana w ramach edukacji geograficznej oddziałuje na wyobrażenia uczniów o „własnym regionie”. Duży wpływ na percepcję „własnego regionu”, a zwłaszcza na istnienie jego wyznaczników, mają niewątpliwie wycieczki szkolne. Obiekty najczęściej wskazywane przez ankietowanych gimnazjalistów to główne atrakcje turystyczne regionu świętokrzyskiego i typowe miejsca na trasie wycieczek szkolnych. W edukacji szkolnej, a zwłaszcza geograficznej, wycieczka ma niepodważalne wartości dydaktyczne i wychowawcze. Odgrywa dużą rolę w procesie kształtowania tożsamości regionalnej. Chociaż nie występuje jako samodzielny przedmiot nauczania, powinna zajmować ważne miejsce w życiu każdego ucznia i należy uznać ją za jedną z najważniejszych form pracy z uczniem.
EN
This article presents results of the research conducted in the świętokrzyskie region, encompassing the timespan 2005-2015. The goal of the research was to investigate pupils’ perception of their own region. The results of the research indicate that regional education, implemented as a component of geographical education, influences students’ perception of their “own region”, with school trips definitely impacting on the perception and awareness of the existence of the determinants one’s “own region”. The objects most frequently selected by the secondary school pupils surveyed typically comprise the main tourist attractions of the świętokrzyskie region and the typical places on the route of school trips. The maps of the quantity and spatial distribution of the places chosen by the pupils typically included places most frequently visited during school trips in the świętokrzykie mountains. In school education, and in geography education in particular, school trip has unquestionable didactic and educational values. It plays an important role in the process of shaping regional identity. Although tourist education is not a separate school subject, it should play an important role in the life of every pupil, and school trips should be regarded as one of the most important methods of working with pupils.
Year
Issue
Pages
107-114
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Alejziak W., Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, [w:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, red. K. Denek,
  • L. Drożdżyński, A. Gordon, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa–Poznań 2009.
  • Janowski I., Wycieczki szkolne, Wyd. Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
  • Komeński J.A., Wielka dydaktyka, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław 1956.
  • Nałkowski W., Zarys metodyki geografii, Wyd. M. ARCTA, Warszawa 1925.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4789257-7dcd-4f11-85ed-3a8f7151e291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.