PL EN


2016 | 9 |
Article title

Przywództwo i autorytet w organizacji - „Siła przywództwa zależy wyłącznie od podwładnych”

Content
Title variants
EN
Leadership and authority in an organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione kwestie związane z autorytetem przełożonych oraz przywództwem, osobą lidera, jak i jego cechami wpływającymi na relacje panujące w zespole pracowników oraz budowanie relacji w zespole.
EN
The article discusses the issues associated with the authority of superiors, leadership, personal leadership and the leader’s characteristics affecting the relations prevailing in the team and building relations in a team.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
References
  • Adair J., Budowanie zespołu, Warszawa 2001.
  • Adair J., Przywództwo, Warszawa 2000.
  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.
  • Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Toruń 2006.
  • Malinowski P., Lider i zespół, Warszawa 2013.
  • Stoner J. A. F., Freeman E. R., Gilbert D. R., Kierowanie, Warszawa 2001.
  • Wojciechowska M. (red.), Marketing biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty, Gdańsk 2007.
  • Wojciechowska M (red.), Koncepcje organizacji bibliotek, Gdańsk 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e48034c1-7461-4280-bdc3-2ef117c47274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.