PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 42-48
Article title

Rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
MEMBERS OF CIVIL SERVICE CORP PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest ocena programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej w administracji rządowej. Zasady i procedury rozwoju określa ustawa o służbie cywilnej oraz odpowiednie rozporządzenia Rady Ministrów. Członkowie korpusu służby cywilnej mają dwie możliwości rozwoju: poziomy – w ramach danego stanowiska, polegający na poszerzaniu i pogłębianiu kompetencji oraz pionowy – w formie awansu na wyższe stanowisko. Rozwój zawodowy jest powiązany ze strategią zasobów ludzkich. Dla nowego pracownika rozwój rozpoczyna się służbą przygotowawczą, w czasie której pracownik odbywa szereg szkoleń. Po jej zakończeniu bezpośredni przełożony oraz kierownik komórki i kierownik urzędu ustalają indywidualny program rozwoju na okres dwuletni, w czasie którego pracownik odbywa także szkolenia. Pracownik po dwóch latach pracy może ubiegać się o status „urzędnika mianowanego”, którego dalszy rozwój zawodowy mierzony jest stopniami 1-9. Uzyskanie kolejnych stopni zależy od oceny kwalifikacji urzędnika. Z badań prowadzonych przez autora w 2011 r. oraz z informacji DSC wynika, że w większości urzędów programy rozwoju zawodowego nie zostały jeszcze wdrożone.
EN
The aim of article is opinion on program of professional development members of civil services corps in government administration. Rules and procedures of development describe act of civil services corps and Council of Ministers decree. Members of civil services corps have two possibility of professional development – horizontal, on the job, which depend on broaden and deepen of competences, and vertical, in promotion to higher job. Professional development is connected with strategy of human resources. For new employee professional development to start with “preparatory service”. After end of this service, superior, department manager and general manager describe individual program of professional development for two years (to next employee performance appraisal). Employee with two years of experience can have applied for a status “nominate civil servant”. His further professional development is measuring in 1–9 degree. To obtain next degree depend on individual performance appraisal. Result from research conducted in 2011 y. and information from Civil Service Department is, that in majority of government administration departments programs of professional development so far didn’t initiate.
Year
Volume
41
Pages
42-48
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4826cf8-4f66-433c-961c-bf079d48b16f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.