PL EN


Journal
2019 | 3(59) | 19-22
Article title

Repetition. A journey to the limits of the matrix

Content
Title variants
PL
Powtórzenie. Podróż do granic matrycy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper presents Søren Kierkegaard’s concept of repetition and attempts to draw an analogy between it and intaglio printmaking, in relation to three well-differentiated moments. The first moment is the location of repetition in the context of individual existence and its relationship with the matrix as a unique thing. The second, its demanding nature, its search for freedom, where the question of printing is understood as the progress and process of transfer. In this stage repetition becomes an instantaneous demand and vindication. Thirdly, the paper analyses the relationship between repetition as a life event and the print as the process of appropriating a story by means of a graphic act. Here the analogy is drawn between the concept of repetition by Kierkegaard and the concept of repetition in the two completely opposing realities that comprise the natural reality of intaglio printmaking; the matrix and the print.
PL
Autor artykułu przedstawia koncepcje powtórzenia Sørena Kierkegaarda, próbując nakreślić analogię między nią a grafiką intaglio (grafiką wklęsłodrukową) w odniesieniu do trzech różniących się od siebie momentów. Pierwszym z nich jest relacja powtórzenia wobec układu odniesienia, jakim jest indywidualna egzystencja i jej związek z matrycą jako bytem wyjątkowym. Po drugie, ponieważ w jego charakterze leży kategoryczny postulat wolności, który porusza kwestie drukowania jako procesu postępu i przekazu. Na tym etapie powtórzenie jest natychmiastowym żądaniem i realizacją. Na koniec analizowany jest związek między powtórzeniem jako wydarzeniem istnienia a drukiem jako procesem zawłaszczenia historii przez istnienie aktu graficznego. W tym kontekście autor zamierza ustanowić analogię między koncepcją powtórzenia Kierkegaarda a koncepcją powtórzenia dwóch całkowicie przeciwnych rzeczywistości, które składają się na naturalną rzeczywistość miedziorytu i systemów drukowania, takich jak matryca i druk.
Journal
Year
Issue
Pages
19-22
Physical description
Contributors
  • Faculty of Fine Arts, Drawing Department, University of Granada (Spain)
References
  • Kierkegaard S., Papers and Journals, A. Hannay (transl.), Penguin Classics, London–New York 1996.
  • Plato, Six great Dialogues: Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, Symposium, The Republic, Dover Publications, Mineola, New York 2007.
  • Kierkegaard S., Repetition and Philosophical Crumbs, Oxford University Press, New York 2009.
  • Ramos Guadix J.C., En torno al grabado. La estampa y su práctica reflexiva, [1], Entorno Gráfico Ediciones, Granada 2015.
  • Psicoanálisis y realidad, A. Suarez (ed.), Siglo XIX Editores, Mexico 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e4c941a4-8bc8-435f-8d6b-0d71d870ec7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.